Stora januarisnödjup i Norrland samt i Dalarna

Årets vinter har så här långt varit mild och nederbördsrik. Dock har den inte varit såpass mild att nederbörden fallit som regn i norr. Därmed har snödjupet kunnat växa till sig och i delar av Norrland samt Dalarna till för årstiden stora snödjup. Det hittills största rapporterade snödjupet i januari är 155 cm den 24 från Kittelfjäll i sydvästra Lappland. För Kittelfjälls del är detta det största snödjup som observerats i januari sedan stationen upprättades 1979. På andra plats kommer Jokkmokk med 140 cm. Där får man gå tillbaka till 1936 för att finna ett större snödjup i januari. Snödjupsmätningarna i Jokkmokk inleddes 1904.

Jäckviks största januarisnödjup på minst 73 år

Bland de stationer som återfinns i toppen av snödjupsligan i Norrland och kontinuerligt mätt snödjupet under minst 50 år framgår att Jäckvik där man mätt snödjupet sedan åtminstone 1945 och framåt uppmätt sitt största januarisnödjup på minst 73 år. På morgonen den 26-27 januari uppmättes 122 cm där. Detta överträffar den tidigare toppnoteringen på 110 cm från 1967 och 1945. Stationen i Jäckvik upprättades 1908 varför större januarisnödjup kan ha förekommit före 1945.

I Avasjö-Borgafjäll i södra Lappland där snödjupet är det största snödjupet hittills i januari 121 cm. Detta kan verka mycket men där har man vid ytterligare sex tillfällen uppmätt ett större snödjup i januari, senast 2012 då det var 128 cm där. Stationsrekordet är på 149 cm och noterades 2007. Nämnas kan att snödjupsvärdena för placeringarna 2-6 ligger på 122-128 cm. Stationen upprättades redan 1911 varför det kan ha funnits större snödjup där i januari under åren 1911-1944.

I södra Norrland är det största rapporterade snödjupet så här långt 126 cm i Gåltjärn i Ångermanland. Stationen upprättades 1980 men rapporterade inga snödjup 1992 samt 1999-2000. Med reservation för det så var det mer snö där i januari 1994 då det var 132 cm som mest. En annan ångermanländsk station med mycket snö är Hattsjöbäcken som upprättades så sent som 1994 och uppmätte 115 cm den 24. Där har man haft ett större snödjup i januari vid två tillfällen. Dels 2012 då det var 128 cm där men även 1994 då det var 124 cm som mest.

I Nora-Östanö nordost om Härnösand i Ångermanland får man gå tillbaka till 1994 för att finna ett lika stort snödjup (100 cm). Mätserien är dock kort och sträcker sig inte längre bakåt i tiden än till 1989.

Ovanligt mycket snö i Dalarna…

I skidmeckat Idre i nordvästra Dalarna hade man 80 cm den 18-19 januari. Där är det bara åren 1982, 1977 och 1959 som ett större januarisnödjup uppmätts. Januarirekordet på 95 cm är från den 23 januari 1959 medan man 1977 uppmätte 94 cm följt av 82 cm i januari 1982. Mätningar av nederbörd i Idre inleddes i januari 1931 varför det kan ha förekommit större snödjup där under åren före 1945 men som ännu inte digitaliserats.

Nära gränsen till Norrland ligger SMHIs station Fågelsjö som noterat 78 cm som mest i januari. Där får man gå tillbaka till 1986 för att finna ett större snödjup i januari. Vid ytterligare nio januarimånader har större snödjup observerats i Fågelsjö under perioden som stationen finns i digitaliserad form, 1945-2017. Det största uppmätta snödjupet där i januari är 100 cm från den 24 januari 1959. Mätningarna i Fågelsjö inleddes 1931 varför det kan finnas större januarisnödjup som ännu inte digitaliserats.

Några mil sydost om Fågelsjö ligger grannstationen Lillhamra som mätt snödjupet från 1945 och framåt. Den 19 och den 31 januari uppmättes 103 cm där. För att finna ett större januarisnödjup i Lillhamra får man gå tillbaka till 1982 då det var 108 cm där. Utifrån de digitaliserade data är det största januarisnödjupet från 1948 då det var 111 cm där den 31. Ytterligare fyra år, 1977 (107 cm), 1967 (105 cm), 1951 (105 cm) och 1945 (105 cm) har haft större snödjup i januari jämfört med årets värde. Stationen i Lillhamra upprättades 1926 varför större januarisnödjup kan ha förekommit där under åren 1926-1944.

…och allra mest i Gördalen

Svealands största snödjup i januari 2018 är så här långt 133 cm i Gördalen nära norska gränsen och uppmättes den 24 januari. Ett än större värde på 149 cm finns från den 20 januari men värdet sticker ut så pass mycket att det måste granskas av SMHIs granskningsenhet. Om värdet godkänns innebär det att man får gå tillbaka ända till 1920 för att finna ett större januarisnödjup i Svealand. Den 31 januari 1920 uppmättes 178 cm i Gråtbäck i Dalarna.