Stationerna Lövberga och Möckeln fyller 100 år

En årligt återkommande tradition är att vi uppmärksammar stationer som nått den aktningsvärda åldern av 100 år. Det vill säga i år gäller det stationer som startade 1921.

Lövberga i norra Jämtland

Klimatstationen Lövberga i Jämtland med mätningar av nederbörd och snödjup startade i juli 1921. På nuvarande plats har stationen stått sedan 1989.

Klimatstationen Lövberga
Klimatstationen Lövberga i norra Jämtland den 15 augusti 2018. I bakgrunden syns Flåsjön. Foto SMHI Förstora Bild

Lövberga ligger i inlandet i Jämtland och får normalt inte del av vare sig de stora nederbördsmängder som kan falla i fjällen och heller inte de ibland stora nederbördsmängderna vid Norrlandskusten.

Det nederbördsrikaste året i Lövberga är 2003 med sammanlagt 791 mm och det torraste året 1968 med 315 mm.

Den största nederbördsmängden under ett dygn är 61,3 mm den 27 augusti 2001. Detta är för övrigt ett dygn med mycket stora regnmängder över stora områden från Sörmland upp till södra Lappland.

En liten reservation här för att de tidigaste mätningarna från Lövberga ännu inte digitaliserats.

Möckeln i södra Småland

Där Helge å mynnar ur sjön Möckeln har nu mätningar utförts i 100 år. Stationen är belägen i den nordvästra delen av sjön i närheten av det lilla samhället Möcklehult. I sjöns södra spets ligger mer kända Älmhult. Möckeln och Helge å är några av de få lokaler i Sverige som hyser fiskarten mal.

Helge å är Skånes största vattendrag och har sitt källflöde i Smålands inland i området runt Rydaholm. På väg ut till havet passerar ån bland annat Osby och Kristianstad för att sedan mynna strax söder om Åhus.

Från hydrologen Gustav Sandehed har jag fått de här statistikuppgifterna för stationen Möckeln.

  • Högsta registrerade flöde 44,0 m3/s uppmätt våren 1951.
  • Lägsta registrerade flöde 1,11 m3/s uppmätt hösten 2018.
  • Medelflöde 9,44 m3/s.
Mätstationen Möckeln vid lågflöde
Bild tagen vid mätstationen Möckeln i riktning mot valvbron den 13 september 2013. Flödet vid detta tillfälle uppmättes till cirka 1,6 m3/s. Foto SMHI Förstora Bild
Mätstationen Möckeln vid högflöde
Strax nedström stationen Möckeln den 5 mars 2020. Kontrollmätning med akustiskt mätinstrument, brovalven är i princip helt fyllda. Flödet uppmättes till ca 36 m3/s. Foto SMHI Förstora Bild

På den vackra valvbron kan man tydligt se skillnaden mellan högflöde och lågflöde.

Sverker Hellström