Spaning efter våren i Götaland

Efter en vinter med en kraftig spridning av virus, enkannerligen Covid-19, är det nog många som längtat efter våren och ljusare tider. Idag är det den 15 februari och ni vet nog vad det betyder, nämligen att den meteorologiska våren då kan börja anlända till Sverige.

För att meteorologisk vår skall anses råda måste även dygnsmedeltemperaturen ligga över 0°C under sju dygn i följd. Det tidigaste datumet då våren officiellt kan konstateras är på kvällen den 21 februari. Ankomstdatumet räknas sedan som det första av sju dygn, i detta fall den 15 februari. När en årstid väl etableras så tar vi inte tillbaka den. Om det därefter blir en kall period med vintertemperaturer efter att våren bekräftats, så säger vi att det blivit ett bakslag på våren.

Av denna anledning har jag idag gått igenom prognosen för de kommande 10 dygnen. Dagens tiodygnsprognos, den 15 februari, avslutas den 24 februari vilket innebär att vi kan få oss en uppfattning om huruvida våren kommer att anlända till landets södra delar. 

Mycket sannolikt vår i kustnära delar av Götaland från 15 februari

Utifrån den allra senaste prognosen har jag lyckan att kunna meddela er om att utsikterna för att våren skall anlända till Sverige just den 15 februari bedöms som mycket goda. In över land kommer det dock bara att vara södra Götaland liksom kustnära delar av övriga Götaland som kan komma ifråga för att få meteorologisk vår redan från den 15 februari. Utifrån prognosen har jag gjort en grov handritad uppskattning av hur stor del av södra Sverige som på kvällen den 21 februari kan komma att få konstaterad vår den 15 februari. Denna uppskattning är inritad med röd linje på kartan nedan.

Hur det går för den meteorologiska våren (liksom min grova uppskattning) kan ni följa på årstidskartan som uppdateras dagligen på kvällen. Från och med ikväll kan vi (förhoppningsvis) se de platser som haft vårtemperaturer idag den 15. När meteorologisk vår väl anlänt till Sverige kommer vi att rapportera om det i någon form. Kanske kommer vi framöver att säga att "våren kommer med Sigfrid" (dagens namnsdagsbarn)?

Bilden visar en grov uppskattning (röd linje) av områden som kan tänkas få vår från den 15 februari.
Bilden visar en grov uppskattning (röd linje) av områden som kan tänkas få vår från den 15 februari. Blå färg indikerar områden där meteorologisk vinter råder medan mörkgrön färg visar områden som fortfarande har meteorologisk höst. Illustration SMHI/Misha Lundgren Förstora Bild

Som synes är det utifrån kartan ovan ändå en begränsad skara platser dit våren kan komma att anlända redan den 15 februari. För Lund och Malmö, liksom nio andra stationer, innebär det i så fall att man där kommer att gå direkt från meteorologisk höst till meteorologisk vår. 

För oss andra som bor längre norrut får vi ge oss till tåls innan den meteorologiska våren anländer hit. Tills dess får vi leta vårtecken i form av exempelvis snödroppar och vintergäck. Och glädja oss åt att dagarna nu blir allt längre.

//Misha