Sommarexplosion!

Det för årstiden mycket varma vädret som präglat inledningen av maj har fått den meteorologiska sommaren att närmast explodera från 0 till 100. Praktiskt taget hela Götaland, Svealand och sydöstra Norrland upp till Härnösand har nu fått meteorologisk sommar. För samtliga stationer dit sommaren anlänt är detta tidigare än normalt (avser 1961-1990).

Årstidskartan den 11 maj
Årstidskartan den 11 maj. Sommaren har nu nått upp till sydöstra Norrland. Bara uppe i Kebnekaisefjällen dröjer sig vintern kvar. Illustration SMHI Förstora Bild

Extrem värme för Svealands del

Uppsalas 27,4° är för Svealands del ett extremt högt värde givet hur tidigt på säsongen det inträffade. Utifrån de digitaliserade data som finns för åren 1951-2015 har det endast tre gånger tidigare hänt att högre temperaturer uppmätts så tidigt på året i Svealand. Den 27 april 1993 uppmättes Svealandsrekordet för april på 27,8° i Risinge i Uppland. Den 3 maj 1990 noterade Sonnbo i Dalarna 29,1° och den 5 maj 1977 uppmättes 29,0° i sörmländska Ulvhäll.

Tittar man på hela landet är den högsta temperaturen som observerats fram till den 9 maj 29,8° uppmätt i Säve i Västergötland den 5 maj 1977. Det näst högsta värdet är på 29,1° från Sonnbo i Dalarna den 3 maj 1990.

Den extrema värmen i början av maj 1990 står i en klass för sig. Maximitemperaturer på 27-29 grader uppmättes någonstans i Götaland den 2-4 samt 7-8 maj.

Rejäl majvärme de senaste åren

Förra årets regniga och kyliga majmånad ville nog de flesta glömma illa kvickt men för åren 2008-2014 har majtemperaturer på minst 28° förekommit någonstans runtom i landet. Dock skedde det senare i månaden jämfört med i år. År 2011 noterades nytt majrekord på 29,0° i Örebro (start 1860). 2012 kom både Falun (start 1860) i Dalarna och Arvika (start 1945) i Värmland upp i för deras del rekordhöga 29,8°. År 2013 kunde man i främst Norrbotten njuta av en extrem värmebölja med som mest 30,5° i Överkalix-Svartbyn. 2014 var det dags för östra Svealand att få ta del av extrema majtemperaturer med bland annat 30,1° i Gävle och 29,2° i Uppsala. Även 2009 var det rejält varmt i delar av östra Norrland med exempelvis nytt majrekord på 29,5° i Piteå (start 1860).

Vår i praktiskt taget hela landet

Samtidigt som sommaren gjort en storstilad entré i södra halvan av landet har den meteorologiska våren nu nästan ”käkat” upp vintern. Endast en station, Tarfala på 1150 m höjd i norra Lappland, har ännu meteorologisk vinter. Där får man således vänta lite till innan man kan hälsa våren välkommen.