Sommaren klättrar nu snabbt norrut över Götaland och södra Svealand

För årstiden varm eller mycket varm luft har nu strömmat upp över Götaland och Svealand. Torsdagen den 18 maj är även årets första högsommardag, det vill säga temperaturer på minst 25,0° någonstans i landet. Värmen ser ut att nå sin kulmen under fredagen med temperaturer på omkring 25 grader på många håll i östra Götaland och östra Svealand. Även under lördagen väntas sommarvarmt väder i Götaland och södra Svealand innan lite svalare luft tränger sig in västerifrån under söndagen. Därmed kan den meteorologiska sommaren nu snabbt avancera norrut över Götaland och Svealand exklusive Dalafjällen.

Att den meteorologiska sommaren anländer till större delen av Götaland och en stor del av Svealand omkring den 15 maj får betraktas som relativt normalt utifrån normalvärdena för nuvarande normalperiod 1961-1990. Vi får se hur långt norrut sommaren orkar under den närmaste veckan. Sommarens framfart följes bäst på årstidskartan.

Sen vår i norra Norrland

Sedan kallt väder dominerat väderbilden i norra Norrland från påsk och framåt har den meteorologiska våren bara långsamt avancerat där. När vi nu passerat mitten av maj har stora delar av Lappland, lokalt i Norrbottens västra delar samt den nordvästra delen av Västerbotten ännu meteorologisk vinter. Att döma av de senaste prognoserna kommer temperaturen att vara tillräckligt hög för att låta våren nu även anlända till en stor del av dessa områden. Den meteorologiska våren kommer oavsett vilket att vara försenad eller mycket försenad där. I västra Norrbotten liksom i den nordvästra delen av Västerbotten ska man normalt sett (avser 1961-1990) få vår omkring den 20 april medan det i Lapplands västra delar dröjer till i maj. Även i Jämtlands- och Härjedalsfjällen finns områden där man också väntar på den försenade våren.