Sommar i april det nya normala i Malmö och Lund

Under de senaste decennierna har vårarna blivit allt mildare. Framförallt är det april som blivit påtagligt varmare. Detta har även inneburit en påverkan på den meteorologiska sommarens normala ankomst i främst Götaland. 

Differensen för normal start för sommaren mellan perioderna 1961-1990 och 1991-2020.
Differensen för normal start för sommaren mellan perioderna 1961-1990 och 1991-2020. Illustration SMHI Förstora Bild
Normal start för sommaren för perioden 1991-2020.
Normal start för sommaren för perioden 1991-2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Normalt med sommar i Malmö på Valborgsmässoafton

För den gamla normalperioden 1961-1990 anlände den meteorologiska sommaren normalt till sydvästra Skåne mellan den 7 och den 10 maj. Detta område är således det som statistiskt sett får sommar först i landet. Sedan dess har sommarens ankomst där långsamt förskjutits. För den nya normalperioden 1991-2020 är det nu istället normalt att sommaren anländer till sydvästra Skåne redan under de allra sista dagarna av april. Lunds nya normaldatum är den 29 april medan Malmös numera infaller på Valborgsmässoafton. När Lundasångarna hälsar våren välkommen den 1:a maj, så är klimatologiskt sett redan sommaren i Lund!

Sommaren 2022 anlände till Lund och Malmö på Valborgsmässoafton

Illustrativt för ovanstående är att den meteorologiska sommaren 2022 anlände till både Lund och Malmö på Valborgsmässoafton. I Malmö blev sommarens ankomst anno 2022 därför exakt normal. För Lunds del var sommaren 2022 en dag senare än normalen. 

Månadsbyte även längs Svealandskusten

Ett annat område där sommarens ankomst bytt månad är det yttersta kustbandet i Svealand. Där var det tidigare normalt att sommaren anlände först i juni för normalperioderna 1961-1990, 1971-2000 samt 1981-2010 men för normalperioden 1991-2020 anländer sommaren där nu normalt sett under de allra sista dagarna av maj. Sist ut att få sommar bland SMHIs aktiva mätstationer längs Svealandskusten är Svenska Högarna och Söderarm, båda i Uppland, där man normalt sett får sommar den 31 maj.

Göteborg också först ut med sommar i april

Avslutningsvis så gäller för den nya normalperioden 1991-2020 att även Göteborg normalt sett får meteorologisk sommar den 29 april. Bland våra aktiva mätstationer är Lund och Göteborg de som normalt sett först får sommar i Sverige. För Göteborgs del avviker dock ankomstdatumet en hel del från omgivningen. Exempelvis får Torslanda och Säve normalt sett sommar den 4-5 maj. För stationer som är utpräglat urbant påverkade, vilket Göteborg är, så kan man lokalt få mönster som avviker från omgivningarna. Det är heller inte säkert att det kommer fram på en filtrerad och mer storskalig analyskarta. 

Något senare sommar i delar av fjällvärlden

Från figuren över differensen mellan de båda normalperioderna ovan kan man se att den meteorologiska sommaren i nordvästligaste Dalarna och delar av västra Norrland numera normalt sett anländer lite senare jämfört med normalperioden 1961-1990. Mest utpräglat är detta i nordvästligaste Dalarna samt västra Härjedalen. Detta tarvar förstås en förklaring.

Differensen för normal månadsmedel­temperatur i juni mellan perioderna 1961-1990 och 1991-2020.
Differensen för normal månadsmedel­temperatur i juni mellan perioderna 1961-1990 och 1991-2020. Illustration SMHI Förstora Bild

En stor del av områdena i nordvästligaste Svealand och västra Norrland får normalt sett sommar i juni, en månad som tillsammans med oktober är de enda av årets månader som på landsbasis inte uppvisat någon temperaturökning mellan de båda normalperioderna. För både juni och oktober gäller att nordvästra Dalarna och västra Härjedalen hör till det område som uppvisat störst temperatursänkning mellan de båda normalperioderna. Således, då juni utifrån den nya normalperioden 1991-2020 är kyligare jämfört med normalperioden 1961-1990 förefaller det vara den troligaste förklaringen till att sommaren där anländer lite senare. I rapporten Klimatinformation som stöd för samhällets klimatanpassningsarbete av Kjellström et al (2022) kan man på sidan 58 läsa att "ändringar i den storskaliga cirkulationen bidragit till att hålla temperaturökningarna nere i juni och oktober."