Soligt slut på Gubbveckan följs av mild, ostadig och blåsig julhelg med risk för oväder

Tre dagar återstår nu av årets Gubbvecka där namnsdagsbarnen Tomas, Jonatan/Natanael och Adam står på tur innan det är dags för Eva på julafton. Vädermässigt ser det ut som att den 22 och den 23 kommer att bjuda på det bästa vädret med goda solchanser i stora delar av landet. Det passar ju bra då vintersolståndet infallit den 21 och vi då börjat gå mot ljusare tider igen!

Grön jul i söder

Med temperaturer som förväntas ligga på plussidan i Götaland, Svealand (exklusive nordvästra Dalarna) samt sydöstra Norrland väntas sannolikt inga dramatiska förändringar i snödjupet. Just nu går snögränsen ungefär i höjd med Mälardalen men lär förmodligen förflyttas norröver de närmaste dagarna, särskilt i Uppland. Även längs södra Norrlandskusten är det lite eller ingen snö och där är det tveksamt om julen blir vit i år. Utifrån snödjupets utbredning idag den 20 december har jag ritat in en röd linje där jag tror att snögränsen kommer att gå på julafton. 

Snödjupskarta den 20 december 2016
Snödjupskarta den 20 december 2016. Den inritade röda linjen markerar var jag tror att snögränsen kommer att gå på julafton. Förstora Bild

Risk för oväder på annandag jul

Prognosmaterialet ger vid handen att ett djupt lågtryck kommer att dra in över stora delar av landet framåt annandag jul med mycket blåsigt väder. Eftersom det här ligger långt fram i tiden finns en klar osäkerhet i de exakta detaljerna. Däremot gör man klokt i att följa väderprognoserna framöver!