Slut på de blygsamma julitemperaturerna

Vi har haft ovanligt blygsamma maximitemperaturer under de första veckorna i juli. Som varmast fram till den 19 juli har det varit 26,4° i Härnösand och Älvsbyn den 13.

Det är lägre än bottenrekordet för en julimånad i modern tid. Det bottenrekordet noterades i juli 1979, då det ingenstans i landet var varmare är 26,6° under hela månaden.

Om vi går långt tillbaka i tiden, till den illa beryktade sommaren 1902, så är det svårt att hitta någon station med mer än 25° under hela den julimånaden. Låt vara att det på den tiden fanns rätt få för ändamålet användbara stationer.

Trenden är äntligen bruten

Nu har vi dock äntligen kommit över bottennivån när det gäller maximitemperaturerna i juli. I går den 20 juli hade Osby i Skåne 27,3°, och prognoserna pekar på ytterligare höjning av temperaturerna de närmaste dagarna.

Högre temperaturer i Arktis än i Sverige i början av juli

Under de inledande veckorna av juli har det faktiskt förekommit något högre temperaturer på en del håll i Arktis än i Sverige. Till exempel hade Malye Karmakuly på Novaya Zemlya 26,6° den 5 juli. En lika hög temperatur rapporterades den 14 från Herschel Island strax norr om det kanadensiska fastlandet.