Skyfall och åskskurar över Visingsö

Efter en torr och den senaste veckan även varm inledning av maj, så har den här veckan startat med betydligt ostadigare väder. Visingsö i Vättern hade under måndagseftermiddagen i samband med åskskurar en regnintensitet över 1 mm/minut, vilket är vår definition av skyfall.

Bilden visar en radarbild med blixtregistreringar den 15 maj 2023.
Radarbild med blixtregistreringar klockan 13.15 den 15 maj 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Radarbilden från klockan 13.15 den 15 maj 2023 visar ett område med regnskurar och blixtregistreringar väl centrerat över Visingsö i Vättern.

Enligt minutdata från stationen på Visingsö verkar skyfallet ha kommit i två olika impulser. Dels mellan 13.15-13.18 då sammanlagt 5,0 mm registrerades och dels mellan 13.37-13.39 då 5,2 mm uppmättes. Minuten mellan 13.38 och 13.39 var den allra intensivaste med 2,0 mm/minut.

Radarbilden från klockan 13.15 under måndagseftermiddagen visar att regn- och åskskurar förekom på många håll i främst västra Götaland.

Vår klimatobservatör i Eftra i Halland meddelade att han i samband med åska och hagel på sin privata väderstation noterade en regnintensitet på som högst 194 mm/timmen. Den officiellt rapporterade dygnsmängden från Eftra var dock 19,8 mm och från Visingsö 22,9 mm, vilket visar att mycket av den nederbörden föll på mycket kort tid.

Även andra typer av småskaliga och intensiva oväder förekom. Från Helsingborg har vi fått rapporter om en tromb (eller möjligen kraftiga fallvindar) som slet upp trädgårdsmöbler med mera.

Totalt var det 350 blixtregistreringar över Sverige under måndagen, från västkusten upp till övre Tornedalen. Det innebär det åskrikaste dygnet hittills i år.

Sverker Hellström