Skottdagsväder!

Idag är det den 29 februari, eller skottdagen. Då denna i regel endast infaller vart fjärde år tänkte jag att det kan vara på sin plats för en liten historisk tillbakablick. Utifrån de digitaliserade data som finns i SMHIs databas från 1951 och framåt har 16 skottdagar förflutit. Något fler, 38 stycken, blir det för de stationer som började sina mätningar från 1860 och framåt. I Stockholm där temperaturmätningar finns från 1756 och framåt har 63 skottdagar inträffat.

För data över skottdagen från 1951 och framåt finns följande väderextremer:

Maximitemperatur:

Götaland: 15,1° Erikstad-Bergarud i Dalsland 2012 

Svealand: 13,5° Skeppsmora i Dalarna 2012

Södra Norrland: 11,4° Gävle i Gästrikland 2012

Norra Norrland: 8,4° Kvikkjokk i Lappland 1968

Minimitemperatur:

Götaland: -17,3° Flahult i Småland 1968

Svealand: -29,1° Särna i Dalarna 2004

Södra Norrland: -27,2° Hoting i Jämtland 2004

Norra Norrland: -36,7° Suddesjaur  i Lappland 1960

Nederbörd:

Götaland: 30,4 mm Dingle i Bohuslän 2000

Svealand: 20,0 mm Djurskog i Värmland 2000

Södra Norrland: 36,2 mm Edevik i Jämtland 1984

Norra Norrland: 42,5 mm Jiltjaur i Lappland 1988

Snödjup:

Götaland: 71 cm Långhult i Småland 1980

Svealand: 140 cm Gördalen i Dalarna 1988

Södra Norrland: 250 cm Baksjönäset i Jämtland 1976

Norra Norrland: 200 cm Katterjåkk i Lappland 2000

Skottdagsextremer för Lund, Stockholm, Härnösand, Kvikkjokk-Årrenjarka samt Karesuando

Att gå igenom samtliga stationer med minst 100-åriga mätserier för att få fram respektive stations extremvärden för skottdagen den 29 februari skulle ta alldeles för lång tid. Istället har jag här sammanställt temperaturens extremvärden för fem stationer utspridda över landet.

Vid Lund där mätningar med max- och mintermometer pågått sedan 1881 är extremvärdena av gammalt datum. Den högsta temperaturen på 9,8° inträffade 1912. Nästan lika varmt var det exakt 100 år senare då staden kom upp i 9,2° år 2012. Den kallaste skottdagen inföll 1924 då kvicksilvret sjönk till -11,7°. Regelbundna snödjupsmätningar i Sverige inleddes inte förrän 1904. Dessförinnan fanns endast sporadiska mätningar. Dock rapporterades ett snödjup på 21 cm i Lund på skottdagen 1888 vilket faktiskt är det största snödjupet som observerats där under en skottdag.

För Stockholms del är skottdagens maximitemperatur på 11,6° istället av färskt datum och skedde 2012 medan det näst högsta värdet på 8,5° uppmättes 1920. Värt att notera är att värdet från 2012 inte var långt från Stockholms absoluta februarirekord på 12,2° från 1990. Den lägsta skottdagstemperaturen härrör ända från 1808 då det var hela -26,0° på morgonen. Den näst lägsta temperaturen är 1844 då det var -18,1°. Den lägsta temperaturen som uppmätts på skottdagen sedan man införde maximi- och minimitermometer år 1859 är -15,0° från 1892.

I Härnösand var det hela -25,6° på skottdagens morgon 1876. Dock utfördes inga mätningar med maximi- eller minimitermometer vid den tiden. Dessa kom igång först år 1879. Även för Härnösands del är det skottdagen 2012 med sina 9,2° som är den allra varmaste som observerats där.

Kvikkjokk-Årrenjarkas lägsta skottdagstemperatur är från 1904 då det var -32,5° där. Den allra varmaste skottdagen inträffade 1968 då man kom upp i vårlika 8,4° vilket inte är långt från februarirekordet på 9,0° från 1976. Ett verkligt imponerande snödjup på 130 cm uppmättes där på skottdagen 1908. Maxtemperaturmätningar saknades dock och kom inte igång förrän år 1917.

Karesuandos skottdagsextremer är precis som för Kvikkjokk-Årrenjarkas från 1904 samt 1968. Vid det förstnämnda årtalet uppmättes -34,0°. Nästan lika kallt var det där 100 år senare. På skottdagen 2004 uppmättes en minimitemperatur på -33,6°. Den varmaste skottdagen inföll 1968 då temperaturen kom upp i +3,3°. Max- och minvärden finns från 1883 och framåt.

Två stationer med februarirekord på skottdagen

Av de stationer som ingår i månadens väder och vatten och har minst 50 års mätningar finns det faktiskt två stationer där februarirekordet uppmätts på skottdagen. Dessa stationer är Malung (startår 1916) i Dalarna där man 2012 kom upp i +11,1° och Höglekardalen (startår 1962) i Jämtland där det var 8,2° år 1968.