Sjumilakliv för vintern och kall höst väntas

Inledningen av november har bjudit på kallt eller mycket kallt väder i främst Svealand och Norrland. Detta har gjort att den meteorologiska vintern kunnat ta ett sjumilakliv söderut över Norrland då det varit vintertemperaturer där den 1-5 november. Den meteorologiska vintern var därmed ungefär där den skulle vara den 1 november. Även den 6 och 7 november var såpass kalla att vintern kunde avancera söderut över Svealand och är nu sammantaget nästan två veckor före normal tidtabell. Efter helgen väntas mildare väder vilket ser ut att hejda vinterns framfart.

Vinterns ankomst den 31 oktober (vänster) och den 1 november (höger).
Vinterns ankomst den 31 oktober (vänster) och den 1 november (höger). Som synes tog den meteorologiska vintern ett rejält kliv söderut den 1 november. Därmed är vintern i nuläget ungefär där den förväntas vara den 1 november. Illustration SMHI Förstora Bild

Lokalt ner mot -30° nattetid i norra Norrland?

Det för årstiden mycket kalla vädret i norra Norrland väntas fortsätta de kommande dygnen. I samband med uppklarning framåt lördag-måndag kan temperaturerna på flera håll sjunka ner mot -25°. Det är inte helt otänkbart att temperaturen i någon vindsvag dalgång skulle kunna gå ner till -30°. Säsongens hittills lägsta temperatur på -26,5° uppmättes den 5 november i Pajala i Norrbotten. 

Sannolikt första kalla hösten sedan 2010

Hösten 2019 har för landet som helhet hittills varit kallare än normalt. Norr om Mälardalen väntas nu kallt eller mycket kallt väder de kommande fem dygnen. Söder därom ser det ut att bli temperaturer nära det normala. Således finns det nu en god möjlighet att Sverige som helhet kommer att få sin första kalla höst sedan 2010. Under 2000-talet är det utöver 2010 endast 2002 som mäktat med en kall höst. Senaste gången vi hade en mycket kall höst (bland de tio kallaste sedan 1900) i landet var 1993. Den allra kallaste hösten som observerats för Sverige som helhet är av mycket gammalt datum och inträffade 1871. Därefter följer 1864.

Utvecklingen av höstens medeltemperatur i Sverige från 1860-2018.
Höstens (september-november) medeltemperatur beräknad för 35 stationer spridda över Sverige för perioden 1860-2018. Röda staplar visar högre och blå lägre temperaturer än medelvärdet för normalperioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tioåriga medelvärden. Illustration SMHI Förstora Bild