September kan lokalt bli rekordvarm och varmare än augusti

Årets september har varit mycket varm i södra Sverige. Lokalt längs med västkusten samt ute på Hanö i Blekinge kan månaden bli varmare än augusti, något som är mycket ovanligt. För ett par andra stationer i södra Sverige med någorlunda långa mätserier kan september komma att bli rekordvarm. Allt hänger dock på hur varma de avslutande dygnen blir.

Låt oss börja med de stationer som har en realistisk möjlighet att få en septembermånad som är varmare än augusti. Dessa är Göteborg och Vinga i Västergötland, Måseskär och Väderöarna i Bohuslän, Nidingen i Halland och Hanö i Blekinge.

I tabell 1 redovisas medeltemperaturen för den 1-26 september (kolumn 2), hur varmt det var i augusti (kolumn 3) samt hur varma de återstående fyra dygnen i medeltal minst behöver vara för att överträffa augusti. För några av stationerna med minst 50 års mätningar har även startår angetts.

Station (startår)

Medeltemp 1-26 sept

Augustimedel

Medel 27-30/9 som krävs för Sep>Aug

Måseskär (1908)

16,8°

16,3°

13,8°

Vinga

17,1°

16,5°

13,4°

Göteborg (1860)

17,1°

16,7°

15,0°

Hanö (1944)

16,5°

15,9°

12,8°

Nidingen

17,2°

16,6°

13,5°

Väderöarna

16,5°

15,9°

12,8°

För Göteborgs, Vingas och Måseskärs del har det en enda gång tidigare inträffat att september varit varmare än augusti, nämligen 1949. Ute på Hanö har det skett vid två tillfällen, 1949 och 1961. Medan skillnaden 1961 endast var en tiondel var marginalen för Hanös del hela 1,4° mellan de båda månaderna 1949. 

För Stockholm med 260 års temperaturmätningar på nacken har det ännu inte inträffat att september varit varmare än augusti. Dock var det mycket nära både 1833 och 1949 då det vid bägge tillfällena endast skiljde 0,1° mellan de båda månaderna. 

Fem stationer har chans på rekordvarm september

I tabell två redovisas vilka stationer som har en förhållandevis realistisk chans att få en rekordvarm september. Till skillnad från tabell 1 ses i kolumn 3 vad septemberrekordet för respektive station är samt vilket år det inträffade. Endast stationer med minst 50 års mätningar har tagits med här. För stationer med långa mätserier i Götaland och Svealand är rekordvärdena från 2006, 1999, 1949 eller 1934. En klar övervikt av stationsrekorden härrör dock från 2006 och 1999.

Station (startår)

Medel 1-26 september

Septemberrekord (år)

Medel 27-30/9 för rekord

Örebro (1859)

15,2°

14,5° (1934)

10,8°

Skövde (1915)

15,4°

15,0° (2006)

13,3°

Malung (1916)

12,6°

12,1° (2006)

9,8°

Östmark (1943)

13,6°

12,7° (2006)

7,8°

Norrköping (1944)

15,6°

15,1° (1999)

12,8°

I samband med att den preliminära månadssammanfattningen av september läggs ut på hemsidan på fredag hoppas vi kunna ge besked om vilka stationer som skrivit historia.