Säsongens första (eller sista?) nattfrost

Inatt den 21 juli var det -0,2° i Dravagen i Härjedalen. Det är den första nattfrosten för säsongen 2021/2022. Eller ska det räknas som den sista för säsongen 2020/2021?

Automatstationen i Dravagen
Automatstationen i Dravagen i Härjedalen den 31 maj 2016. Foto SMHI Förstora Bild

Det blir lite av en definitionsfråga så här års om ett frosttillfälle ska räknas som en föraning om den kommande vintersäsongen 2021/2022. Eller är det bara de allra sista resterna av kyla från säsongen 2020/2021?

Enligt våra årstidsdefinitioner säger vi att hösten inte kan börja innan den 1 augusti. Detta även om temperaturvillkoret i och för sig skulle vara uppfyllt för någon station på hög höjd i fjällkedjan. Isavsmältningen i Arktis brukar inte vara slut förrän vi kommit in i september månad.

Men en nattfrost så här års har nog mer att göra med att nätterna nu börjar bli lite längre, snarare än värme som är magasinerat i haven och likande. Därför tror jag att vi lugnt kan säga att Dravagen svarade för säsongens första frost nu den gångna natten till 21 juli.

Nattfrost i juli är inte så ovanligt

Det är mer regel än undantag att åtminstone någon av våra väderstationer har nattfrost i juli. För Dravagens del är den lägsta julitemperaturen i stationens drygt 25-åriga historia -1,5° den 3 juli 2019 och den 6 juli 2017. Men när det är så tidigt i juli kanske det ska räknas in i den gångna vintersäsongen.

Sverker Hellström