Sandra – ovanligt sen tropisk storm i östra Stilla havet

Orkansäsongen 2015 lider mot sitt slut i östra Stilla havet. Den officiella säsongen avslutas där den 30 november. Tropiska stormar och orkaner är dock ovanliga under andra halvan av november.

Tillförlitlig statistik över tropiska cykloner i östra Stilla havet finns från 1971 och framåt. Under åren 1971-2014 har det endast hänt två gånger att en tropisk storm bildats efter den 24 november. Dels den 27 november 1971 (Sharon) samt den 5 december 1983 (Winnie).

Visserligen finns data från 1949 men dessa håller en betydligt lägre kvalitet. Väljer man dock att även ta med dessa år finns även en icke namngiven tropisk storm som bildades den 27 november 1951.

Stormen kan nå orkanstyrka

Allt detta tycks dock inte den tropiska stormen Sandra känna till. På tisdagen uppenbarade hon sig sydväst om Mexiko. Amerikanska National Hurricane Centers prognos för Sandra är en gradvis intensifiering till en kategori 1 – orkan framåt onsdagen. Intensitetsprognoser för tropiska stormar är många gånger knepiga, speciellt med tanke på att stormen befinner sig i en omgivning som normalt sett är gynnsam för snabb intensifiering. I det här fallet bland annat hög havsvattentemperatur och låg vertikal vindskjuvning. I och med att Sandra dök upp har nu två tropiska stormar bildats i november vilket faktiskt är ovanligt många. I förra veckan, den 19 november, också det ett ovanligt sent datum, bildades den tropiska stormen Rick. Endast en gång tidigare, år 2006, har det hänt att två tropiska stormar bildats i november.

Sandra ser ut att nå Mexiko i försvagat skick

Framåt helgen ser Sandra ut att dra in över västra Mexiko men då i försvagat skick. Detta beror på att Sandra framåt helgen väntas röra sig in över ett område med hög vertikal vindskjuvning vilket oftast innebär en kraftig försvagning av ovädret. Skulle Sandra nå land som en tropisk storm eller tropisk orkan för den delen vore det rekordsent på året. Det största hotet ser i allt väsentligt just nu ut att bli kraftigt regn vilket kan orsaka jordskred och översvämningar.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Sandra
Prognoserad bana för den tropiska stormen Sandra utfärdad den 24 november. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild