Samiskt nationaldagsväder

Den 6 februari firar samerna sin nationaldag. I det här inlägget undersöks vilka väderextremer som infallit den 6 februari utifrån de data som finns i digitaliserad form, främst från 1945 och framåt. Att företa en fullödig genomgång av samtliga rekord även för åren 1860-1944 vilka ej är digitaliserade skulle kräva alltför mycket tid. Några undantag är en del äldre extrema värden som är kända på annat sätt. 

Samiska nationaldagsextremer

Att det kan vara bistert kallt i början av februari är ingen hemlighet och personligen trodde jag nog att det lägsta värdet på den samiska nationaldagen skulle vara från 1966 eller 1985 vilka båda periodvis bjöd på extremt kallt väder. Emellertid är den kallaste 6 februari som observerats under åren 1945-2022 från så sent som 2012 då Naimakka i nordligaste Lappland uppmätte -42,8° vilket även var den vinterns lägsta temperatur i landet. Allra kallast var det dock 1912 i Karesuando i norra Lappland då det var -46,0°.

När det gäller den varmaste 6 februari som observerats under åren 1945-2022 så intar Kramfors-Gistgårdsön i Ångermanland förstaplatsen då man år 1990 kom upp i hela 10,1° där.

Februari är generellt sett en nederbördsfattig månad. Emellertid uppmättes 31,5 mm i smält form i Lobonäs i Hälsingland år 1982. Den största dygnsmängden är dock av mycket gammalt datum. Den 6 februari anno 1873 föll det 49,0 mm i Umeå i Västerbotten.

När det gäller största snödjup är det 1976 som innehar förstaplatsen för åren 1945-2022 då imponerande 219 cm uppmättes i Björkede i nordvästra Jämtland. Emellertid finns ett ännu högre värde på 278 cm vilket uppmättes 1926 i Kopparåsen i Lappland. Senare den månaden skulle Kopparåsen komma att notera det svenska snödjupsrekordet på 327 cm innan snödjupsmätningarna upphörde vid februaris utgång 1926. Kopparåsens värde var dock inte representativt för något större område utanför själva stationen. Ett mer realistiskt värde är de 233 cm som uppmättes i Vassijaure den 6 februari 1911 som ligger nära där den nuvarande stationen Katterjåkk ligger.

De samer som bor i fjällvärlden vet att det kan blåsa rejält där. Den högsta medelvind som observerats är 36,9 m/s och som föga förvånande uppmättes i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen den 6 februari 2015 i samband med stormen Ole. Högsta byvinden på 47,0 m/s är från Tarfala den 6 februari 2005.

Till sist så är det högsta lufttrycket som observerats på den samiska nationaldagen 1053,7 hPa i Sveg 1991 medan det lägsta lufttrycket på 957,6 hPa uppmättes 1995 i Lainio i Lappland nordost om Vittangi.

Samiska flaggan
Samiska flaggan. Illustration Wikipedia Förstora Bild