Sällsynt tidigt tropiskt dygn på Gotland under tisdagen

Värmen har nu pressats undan men allra längst i öster i Götaland och Svealand lyckades den under tisdagen fortfarande dröja sig kvar. Utmed ostkusten blev det därför under tisdagen den 22 juni både en ljummen natt och dag på norra Gotland. För två stationer, Gotska Sandön och Fårösund-Ar, sjönk temperaturen inte under 20,0° vilket innebar ett tropiskt dygn. Detta är extremt tidigt för att vara Gotland.

Utifrån de digitaliserade data vi har är det tidigaste datumet som ett tropiskt dygn vid någon station på Gotland inträffat under perioden 1945-2020 den 1 juli. Detta inträffade 1997 och då vid just Gotska Sandön och Fårösund-Ar. 

Rekordtidigt tropiskt dygn för Gotska Sandön

Temperaturmätningar ute på Gotska Sandön har pågått sedan november 1879 men det dröjde fram till 1924 innan mätningar med maximi- och minimitermometer inleddes. Jag har nu manuellt kollat igenom data för åren före 1945 för att se ifall det möjligen funnits något tidigare tropiskt dygn där.

Det enda datum som under perioden 1880-1944 mycket eventuellt skulle kunna komma ifråga för ett tropiskt dygn på Gotska Sandön är den 22 juni 1917. Vid den här tiden gjordes avläsningarna endast tre gånger per dygn. För de tre avläsningarna samt föregående kvälls avläsning var det lägsta avlästa terminsvärdet 20,0°

Med tanke på detta förefaller det tämligen osannolikt med ett tropiskt dygn den 22 juni 1917 även om det förstås inte helt kan uteslutas. Vi kan däremot sluta oss till att tisdagens tropiska dygn ute på Gotska Sandön är det tidigaste som observerats där.

Glad midsommar! :)

//Misha