Risk för stora snömängder under helgen

De senaste dagarna har kall luft kopplat ett grepp om en stor del av Sverige och säsongens första snötäcke har lagt sig på många håll runt om i landet. Snön ser ut att fortsätta falla även under helgen, framför allt i norra Götaland där det på en del håll ser ut att kunna bli ganska besvärligt väder med stora snömängder samtidigt som vinden tilltar. Även vid Västerbottenskusten kan det lokalt bli stora snömängder. Fortfarande finns en del osäkerheter kring utvecklingen och vår uppdateras fortlöpande med den senaste prognosinformationen. I detta inlägg tänkte jag gå igenom prognosläget som det ser ut i skrivande stund, fredag eftermiddag.   

Lågtryck söder om landet

De stora snömängderna som väntas är kopplade till ett lågtryck som rör sig från Nordsjön och ner mot södra Östersjön. I anslutning till lågtrycket finns ett område med ihållande nederbörd över Götaland och där väntas också en tilltagande ostlig eller nordostlig vind.

Lördag - förstärkning väster om Vänern

Under lördagen faller nederbörden åtminstone till en början som regn på de flesta håll i Götaland i samband med att mildare luft tillfälligt rör sig något norrut. I den norra delen av Götaland väntas dock, åtminstone i högre terräng, snöfall även på lördag. De största snömängderna väntas då i Dalsland där prognoserna indikerar att det lokalt kan bli omkring 20 cm i ett stråk väster om Vänern. I detta område sker en förstärkning av snöfallet då luften, i samband med de kraftiga ostvindarna från Vänern, hävs mot den stigande terrängen, se figur 1. Dessutom får snöfallet en extra skjuts då den kalla luften passerar över Vänerns relativt varma vatten. 
 

I bilden syns ett område med sannolikheter för stora snömängder väster om Vänern. Nordostlig kulingvindar syns över Vänern.
Figur 1. I bilden visas sannolikheten för mer än 12 mm snö i smält form under perioden lördag 06 UTC till lördag 18 UTC baserat på en högupplöst ensembleprognos [Klicka och drag för att flytta] . I bilden syns också en prognos för vinden under lördag kväll. Notera de kraftiga ost-nordostvindarna över Vänern samt de höga sannolikheterna koncentrerade i ett smalt stråk väster om Vänern. Förstora Bild

Söndag – risk för ymnigt snöfall i östra Småland och Östergötland

På söndag vrider vinden upp mer mot nordost och kalluften börjar åter att avancera söderut. Regnet övergår då i snöfall även ner mot mellersta Götaland. De största nederbördsmängderna under söndagsdygnet väntas i östra Småland och södra Östergötland, där man i samband med den tilltagande nordostvinden får samma typ av förstärkningseffekt som beskrivits för Vänern ovan. Vinden från Östersjön bidrar inte bara till att förstärka nederbörden vid ostkusten utan för även med sig relativt mild luft in över kustlandet. Dessutom väntas de största nederbördsmängderna i anslutning till en ganska skarp frontzon mellan kallare luft över norra Götaland och mildare luft över södra Götaland, se figur 2. Det gör att det finns en relativt stor osäkerhet kring nederbördsformen och hur stor del av nederbörden som kommer falla i form av snö och regn.
 

I bilden visas den senaste prognosen för söndag eftermiddag. I bilden syns en gränsen mellan regn och snö någonstans över mellersta Götaland.
Figur 2. Bilden visar den senaste prognosen för söndag eftermiddag. I bilden visas den prognostiserade 2m-temperaturen med siffror. Det cyan-färgade rastret indikerar nederbörd i form av snö och det gröna rastret indikerar nederbörd i form av regn. Färgkonturerna i bakgrunden ger ett mått på hur kall luftmassan är, desto blåare färger desto kallare luft. Förstora Bild

Lokalt stora snömängder även vid Västerbottenskusten

Även om det främst är södra Sverige som ser ut att få en snöig helg så kan det lokalt även bli lite större snömängder längre norrut, de handlar då främst om ett område kring Skellefteå. I samband med de kall nordostvindarna som blåser över Bottenviken bildas nämligen stråk med snöbyar. Snöbyarna väntas ligga på in mot Västerbottens kustland i flera dagar framöver och kan lokalt ge stora mängder. Denna typ av fenomen är dock förknippad med stora lokala variationer. 
 

Mattias Lind, Meteorolog
Telefon 
Skicka e-post till Mattias Lind