Rekordvarm vinter i Frankrike

2015 blev det varmaste året som uppmätts globalt med en . Även vintern har varit ovanligt mild i en del länder. För Sveriges vidkommande var, som många kanske kommer ihåg, december riktigt mild med ett flertal temperaturrekord. Även februari ligger hittills över normalvärdet, medan däremot januari var kallare än normalt i så gott som hela landet.
 
Ett land där vintern bjudit på osedvanligt höga temperaturer är Frankrike. De tre vintermånaderna december-januari-februari är ju ännu inte över, men redan nu meddelar den franska vädertjänsten Météo-France att vintern 2015-2016 med stor säkerhet kommer att bli den varmaste under perioden 1900-2016. För Frankrike som helhet ligger temperaturöverskottet på 2.7º under perioden 1 december-20 februari, vilket placerar årets vinter långt före vintern 1989-1990, som med sitt överskott på 2º hittills har innehaft platsen som den varmaste sedan 1900.
 
Med undantag för några kortare ”dippar”, främst i mitten av januari och i mitten av februari, har medeltemperaturen sedan början av december legat klart över den normala, antalet dagar med minusgrader har varit lågt och bilder på badande människor längs Medelhavskusten har inte varit ovanliga.

Medeltemp Frankrike vintern 2015-2016
Medeltemperatur i Frankrike 1 december-18 februari. Temperaturer över den normala är rödmarkerade och under den normala blåmarkerade. Illustration Météo-France Förstora Bild

Många rekord har noterats. Allra varmast blev decembermånaden (den varmaste som någonsin observerats i Frankrike) med ett överskott på hela 3.9º C. Den 19 december rapporterade exempelvis Oloron Sainte-Marie och Pau (båda i sydvästligaste delen av Frankrike) 26.1º respektive 25.4º, dvs högsommarvärme (”journée de chaleur” på franska), och den 21 februari uppmättes 24.9º i Cogolin, nära Saint-Tropez.
 
Denna exceptionellt milda vinter förklaras till stor del av det storskaliga strömningsmönstret. Talrika lågtryck i närheten av Island och högtryck i Medelhavsregionen har ofta genererat sydvästliga eller sydliga vindar som transporterat in varm luft från Nordafrika. Detta illustreras väl av den genomsnittliga tryckbilden hittills under vintern:

Marktryck 1 december-18 februari.
Marktryck 1 december-18 februari. Illustration Météo-France Förstora Bild

Den blå färgen visar lågtryck och den röda färgen högtryck, och då vindarna på norra halvklotet blåser motsols runt lågtrycken och medsols runt högtrycken ger ovanstående tryckbild en övervägande varm sydvästström in mot Västeuropa.