Rekordtidigt antarktiskt havsismaximum

Amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) kom i onsdags den 5 oktober med sin rapport över havsisen vid polerna för september månad. I denna skriver de att den antarktiska havsisen sannolikt nådde sitt årliga maximum redan den 31 augusti. Enligt NSIDC är detta första gången som maximumet inträffar i augusti.

Normalt sett infaller det årliga säsongsmaximumet den 23-24 september. Det tidigare rekorddatumet för Antarktis del var den 3 september. Det senaste säsongsmaximumet är den 12 oktober vilket inträffade 2002. Årets maximum är det tionde lägsta som observerats och det lägsta sedan 2008.

Satellitövervakning av havsisens utbredning kring Antarktis inleddes 1979. Med tanke på att datumet över havsisens maximum endast observerats i 37 år kan man förvänta sig att nya extremvärden för tidigaste och senaste maximum (liksom för minimumen) uppstår ju längre tidsserien blir.

Enligt NSIDC var det ovanligt tidiga maximumet sannolikt ett resultat av intensiva nordvästvindar i september. Där nordvästvindarna dominerade minskade havsisens utbredning. Detta genom att havsisen pressas ihop.

Havsisens utbredning kring Antarktis
Havsisens utbredning kring Antarktis i miljoner kvadratkilometer för perioden juli till början av oktober. Den tjocka linjen anger den normala utbredningen av havsis för perioden 1981-2010 medan den streckade linjen visar havsisens utbredning under rekordåret 2014. Illustration NSIDC Förstora Bild