Rekordtidig start av orkansäsongen i östra Stilla havet

Orkansäsongen 2021 har nu kommit igång i östra Stilla havet (avser farvattnen öster om longitud 140°E). Detta då den tropiska stormen Andres bildades under söndagen den 9 maj ute över öppet hav. Andres är därmed den tidigaste tropiska storm som observerats i östra Stilla havet vilket konstaterats av USAs nationella orkancenter, NHC. Det gamla rekorddatumet var från 2017 då stormen Adrian bildades klockan 00UTC den 10 maj (klockan 02 svensk tid). Så sent som i fjol bildades ett tropiskt lågtryck i slutet av april. Detta nådde dock aldrig tropisk stormstyrka. Andres förväntas inom kort nedgraderas till ett tropiskt lågtryck.

Så kallade "pre-season storms" är ovanliga i östra Stilla havet. Sedan 1971 då tillförlitlig statistik finns har endast fyra tropiska stormar bildats före det officiella datumet för säsongsstarten, 15 maj. En av dessa, Alma 1990, nådde dessutom orkanstyrka. Den officiella starten på orkansäsongen i östra Stilla havet är den 15 maj.

Både ovanligt tidiga och sena starter de senaste 10 åren

De två tidigaste startdatumen för tropiska stormar i östra Stilla havet är nu från 2021 och 2017. Finns det därmed en trend mot en allt tidigare inledning av orkansäsongen i östra Stilla havet? Nej, någon sådan står inte att finna utifrån statistiken. Det är dessutom värt att betänka att även de två av de allra senaste startdatumen är av modernt snitt. År 2016 och 2019 var inledningen av orkansäsongen i östra Stilla havet extremt sen. Allra senast var den 2016 då säsongens första tropiska storm, namngiven Agatha, inte bildades förrän klockan 18UTC den 2 juli. År 2019 dröjde säsongens första tropiska storm, namngiven Alvin, till den 26 juni. Det bör dock påpekas att det före 1971, då vi fick tillförlitlig statistik, finns ett ännu senare startdatum. År 1969 bildades den tropiska stormen Ava först klockan 00UTC den 3 juli. År 2019 dröjde säsongens första tropiska storm, namngiven Alvin, till den 26 juni.

//Misha