Rekordsent datum för årets högsta temperatur (nästan)

Under fredagen den 26 augusti rådde för årstiden extrem sensommarvärme i södra Sverige.

Allra varmast var det här vid SMHI i Norrköping, där vår automatstation visade 32,7° som högst.

Det är även hela den här sommarens högsta temperatur i landet.

Senaste datum för årets högsta temperatur

Är det inte ovanligt att vi får vänta på sommarens varmaste dag ända till den 26 augusti?

Jo, det är det. Det har faktiskt bara inträffat en gång tidigare att årets högsta temperatur i landet rapporterats vid ett senare datum.

Det var sommaren 1964 då Kristianstad med 32,4° noterade årets högsta temperatur den 27 augusti.

Annars är det inte helt sällsynt att årets högsta temperatur i landet kan inträffa under den sista tredjedelen av augusti. I mitten av 1990-talet inträffade det faktiskt två år i rad, nämligen den 21 augusti 1996 och den 25 augusti 1997.

Motpolen i det här avseendet är 1993 då årets högsta temperatur i landet uppmättes redan den 23 maj.

När det gäller enstaka stationer så är tidsspannet betydligt längre med exempel på att årets högsta temperatur inträffat redan i april eller så sent som i september.

Rekordhög temperatur så sent i augusti

Om vi räknar på tiondelarna så är faktiskt 32,7° vid Norrköping-SMHI den högsta temperatur som rapporterats i Sverige så sent på säsongen som den 26 augusti. Låt vara att 32,4° i Kristianstad den 27 augusti 1964 i praktiken får anses som likvärdigt i sammanhanget.

Automatstationen vid SMHI i Norrköping sommaren 2016
Automatstationen vid SMHI i Norrköping sommaren 2016. Foto SMHI Förstora Bild

Som part i målet så känns det lite extra spännande att det var just här vid SMHI i Norrköping som det här rekordvärdet noterades. Norrköping brukar annars ha svårt att hävda sig i konkurrensen om de allra extremaste värdena när det gäller såväl temperatur som nederbörd.