Rekordsen sommar!

Med absolut minsta möjliga marginal lyckades den meteorologiska sommaren hänga kvar i Skillinge i sydöstra Skåne under onsdagen den 18 november. Dygnsmedeltemperaturen där blev 10,0°.

Vid Utklippan i Blekinge skärgård blev dygnsmedeltemperaturen för onsdagen exakt 9,95°. Om man (som SMHI brukar) väljer att avrunda värdet uppåt, i det här fallet till 10,0°, skulle det i så fall innebära att sommaren lyckades hålla sig kvar även ute vid Utklippan.

Att den meteorologiska sommaren fortfarande finns i landet den 18 november är ett rekordsent datum. Det senaste datumet med meteorologisk sommar som vi känner till är den 14 november vilket inträffat dels 2005 och dels 2014. På årstidskartan kan man faktiskt se att det fortfarande finns ett litet område i sydöstra Skåne där det ännu är meteorologisk sommar.

Kallare luft är nu på väg ner över landet och därmed ser den svenska sommaren anno 2015 ut att definitivt ändas då de kommande fem dygnen väntas bjuda på dygnsmedeltemperaturer klart under 10,0° även vid sydkusten.

Med tanke på prognosen räknar jag med att senast i mitten av nästa vecka kunna konstatera att sommaren lämnat Sverige!