Rekordsen höst i Göteborg, Malmö, Helsingborg och Halmstad

Sommaren 2021 har längs syd- och västkusten hängt med in i november. Nu pekar prognoserna på att sommaren av allt att döma kommer att få ta en lång semester. 

Följande stationer i Götaland hade ännu meteorologisk sommar på Alla helgons dag den 6 november:

  • Skåne: Falsterbo M+A, Malmö, Helsingborg och Hallands Väderö
  • Blekinge: Utklippan och Karlskrona-Söderstjerna
  • Halland: Halmstad och Nidingen
  • Västergötland: Vinga och Göteborg
  • Bohuslän: Måseskär, Väderöarna, Kärna och Rörastrand

För fyra kustnära stationer med rekordvärdiga mätserier kommer årets höst att bli rekordsen.

Göteborg (1871) var det tidigare rekorddatumet för höstens ankomst den 3 november vilket inträffade det orwellska året 1984 samt även 1961. Även i Halmstad (1871) är årets höst ovanligt sen. Även där är det förra rekorddatumet den 3 november 1961. I Helsingborg (1961) i Skåne var det tidigare rekorddatumet den 5 november vilket inträffade 2014. I Sveriges tredje största stad Malmö (1917) är rekorddatumet för höst den 6 november vilket inträffade 2017. I år kommer hösten tidigast att anlända den 7 november till Malmö.

Årtalen inom parentes syftar på från vilket år det finns kontinuerliga data i digitaliserad form. Dessa är alltså inte detsamma som startår även om det i Malmös fall råkar vara så.

Senaste höstdatumet för stationer med korta mätserier

För några stationer med kortare mätserier kommer årets höst att bli den senaste som observerats.

För Rörastrands del, stationen upprättades 1999, är årets höst den senaste som hittills observerats. År 2006 anlände hösten den 1 november. I år kommer den sannolikt att anlända dit den 7 november.

Ute på Hallands Väderö (startår 1995) i nordvästra Skåne är det senaste höstdatumet den 6 november vilket skedde 2017. Där kommer man tidigast att få höst från den 7 november. 

Det allra senaste datumet för höstens ankomst vid en svensk station som vi känner till är den 19 november vilket inträffade vid Skillinge i ostligaste Skåne anno 2015.

Hur länge orkar sommaren hålla sig kvar?

Sommarens kamp är i längden futil då hösten till slut kommer att putta undan den. I "allra bästa fall" kommer någon station fortfarande att ha meteorologisk sommar nu på torsdag den 11 november. Därefter kommer hösten med största sannolikhet att raskt utplåna de sista spåren av årets sommar. Sedan återstår bara minnena och förhoppningarna om en fin sommar valåret 2022. 

//Misha