Rekordhög junitemperatur i Tyskland, Frankrike, Tjeckien och Polen

I delar av Europa är det just nu extremt varmt och i Tyskland, Frankrike, Tjeckien och Polen har nya nationella junirekord noterats. I Frankrike var det under fredagen såpass varmt att det gamla absolutrekordet från den mäktiga värmeböljan i augusti 2003 slogs. 

I Frankrike kom temperaturen på fredagen upp i hela 45,1° i Villevieille samt 44,3° i Carpentras. Villevieilles värde är nytt nationellt absolutrekord för Frankrike och överträffar det gamla värmerekordet på 44,1° uppmätt den 12 augusti 2003 i Conqueyrac. Det tidigare franska junirekordet var 41,5° och även det från 2003. Fredagens värde är preliminärt och kan komma att bli ytterligare något högre när fredagen summeras.

I Tjeckien var det tidigare nationella junirekordet 38,2° uppmätt i Brno år 2000. Under onsdagen nådde temperaturen hela 38,9° i Doksany. Åtskilliga andra stationer i landet noterade nya junirekord däribland Teplice med 122 års mätningar på nacken.

I Tyskland uppmättes hela 38,6° i Bad Muskau och Coschen under onsdagen vilket slog det tidigare nationella junirekordet på 38,5° uppmätt i Bühlertal den 27-28 juni 1947. 

I Polen var det tidigare junirekordet på 38,0° från 1935 uppmätt i Wrocław. Under onsdagen kom Radzyń upp i hela 38,2° medan Poznań blev god tvåa med 38,0°.

I Österrike, Schweiz och Italien noterades förvisso inga nya nationella junirekord under varken tisdag till torsdag men väl åtskilliga stationsrekord för juni månad och lokalt även nya absolutrekord oavsett månad. Till exempel så uppmätte Schmittenhöhe på 1956 möh i Österrike hela 25,0° vilket överträffade det tidigare värmerekordet på 24,6° från den 30 augusti 1952. Stationen i Schmittenhöhe upprättades år 1933.

Värmen nere på kontinenten väntas fortsätta ett par dagar till.

Sannolikt varmaste junimånaden på minst 252 år i Österrike

I Österrike kommer det med stor sannolikhet att bli den allra varmaste junimånaden som observerats. Temperaturmätningarna i Österrike inleddes år 1767 och är en av världens längsta och mest högkvalitativa mätserier. De fem varmaste junimånaderna i landet är så här långt från 2003, 2017, 1811, 2002 och 1822. Fram till den 24 juni var månadsmedelvärdet för landet 4,5° över normalvärdet för 1981-2010. Den allra varmaste junimånaden från 2003 hade en medeltemperatur på 4,1° över vad som är normalt.

Temperaturavvikelsen för juni i Österrike var förhållandevis stabilt kring normalen (avser 1901-2000). Från 1990-talet har det skett en kraftig ökning av varma junimånader i landet och efter 2001 har ingen kylig junimånad noterats för Österrike jämfört med normalperioden 1901-2000. 

Temperaturavvikelsen från det normala (1901-2000) i Österrike för perioden 1767-2019.
Temperaturavvikelsen från det normala (1901-2000) i Österrike för perioden 1767-2019. Källa: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Förstora Bild

Sannolikt rekordvarm juni även i Polen

I Polen finns mätningar från 1781 och framåt. Där kommer juni 2019 enligt bloggen Pogoda i Klimat sannolikt med god marginal slå det tidigare månadsrekordet för juni från 1811. Polens kyligaste junimånad är från 1923 och hela 1920-talet präglades i allmänhet av kyliga junimånader. 

Temperaturanomali för Polen för perioden 1781 till 2019.
Temperaturanomali för Polen för perioden 1781 till 2019. Normalperioden är här 1981-2010. Tre referensperioder 1801-1850, 1961-1990 samt 1991-2019 har lagts in som streckade linjer. Den blåa linjen anger glidande medelvärde på 11 år medan den svarta anger motsvarande för 30 år. Källa: Pogoda I Klimat (blogg) Förstora Bild

Nytt säsongshögsta i Sverige under helgen?

Här hemma i Sverige uppmätte Lund i Skåne säsongens hittills högsta temperatur med 32,3° under onsdagen. Värdet är det högsta som observerats i Lund sedan den 30 juni 1947 då temperaturen nådde 33,9° där vilket även är stationens junirekord. Det officiella startåret för Lund är 1859 men vissa mätningar finns ända tillbaka till 1753.

Den mycket varma luften som just nu ligger över kontinenten väntas i försvagad form göra ett kortare gästspel över södra Sverige under helgen. Temperaturen kan då komma att nå upp till 31°-32° i östra Götaland. Det är därför inte omöjligt att vi kan få se ett nytt säsongshögsta då. 

Kung Bores hälsning till fjällvandrare i Lapplandsfjällen

I norra Sverige är det just nu temperaturer under eller mycket under det normala för årstiden. Den här vädertypen väntas fortsätta de närmaste dagarna. I samband med att ett för årstiden intensivt lågtryck drar in över Norrland under söndag kväll kan det komma att bli fråga om snöblandat regn i Riksgränsfjällen under måndagen...

Trevlig helg!

//Misha