Preliminärt nytt aprilrekord för Grönland

Medan vi här hemma i Sverige just nu har ganska kyligt väder är det desto mer behagligt på sydvästra Grönland.

Ett högtryck sydväst om Island har de senaste dagarna fört upp mild luft över sydvästra Grönland. Allra varmast var det under tisdag eftermiddag den 26 då temperaturen i samband med föhn kom upp i hela 19,1° i Narsarsuaq på södra Grönland. Ifall värdet bekräftas av danska DMI är det nytt aprilrekord för Grönland. Det officiella aprilrekordet enligt DMI är från 1999 och lyder på 18,0°, även det uppmätt i Narsarsuaq. Grönlands temperaturmätningar sträcker sig från 1958 och framåt. Även under onsdagen förekom lokalt temperaturer på 10-15 grader i främst sydvästra Grönland. Allra varmast under onsdagen var det i Söndre Strömfjord med 17,0°.

Mer rekord i faggorna på Grönland

Normalt sett är månadsmedeltemperaturen för april i Kangerlussuaq i sydvästra Grönland -7,8°. I år har det däremot varit extremt milt så här långt och mycket talar för att Kangerlussuaq kommer att få uppleva sin absolut mildaste aprilmånad. För den 1-26 april har medeltemperaturen enligt DMI varit +1,7°. Det ännu gällande rekordet från april 2000 är på +0,6°. April 2011 var däremot rejält bister med en månadsmedeltemperatur på -15,9°, vilket är den lägsta observerade månadsmedeltemperaturen där.

Mycket tidig start på smältsäsongen på Grönland

I samband med ett mycket mäktigt högtryck fördes för årstiden extremt mild luft upp över Grönland den 10-15 april. Värmen nådde sin kulmen den 11-12 april, då noterades extremt höga temperaturer med som mest 17,8° i Söndre Strömfjord den 11. Nya aprilrekord noterades samma dag i Nuuk (+16,6°) samt på höjdstationen Summit (-6,5°) belägen på 3200 m över havet. Det tidigare aprilrekordet för Nuuk var på 13,0° från 1969 medan Summits aprilhögsta härrörde från 2007 då det var -8,2° där.

Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) var införseln av mildluft över sydvästra Grönland såpass omfattande att approximativt 10% av istäckets ytskikt drabbades av töväder den 11 april. Värdet sjönk till 5% påföljande dag och följdes av ytterligare lägre värden dagarna därpå. Enligt NSIDC inträffade en händelse av ungefär samma magnitud den 6-9 april 2012 vilket var det år som hade den högsta avsmältningen som observerats under satelliteran (startår 1978).

Tidig start på smältsäsongen i Grönland
Mycket milt väder den 10-15 april innebar en ovanligt tidig start på smältsäsongen på Grönland. Överst till vänster syns utbredningen av avsmältningen för den 11 april. Överst till höger syns totala antalet dagar med avsmältning från den 1 januari till den 17 april. Underst syns en tidsserie för den procentuella avsmältningen för 2016 jämfört med normalvärdet (streckad linje). I bakgrunden syns den procentuella dagliga avsmältningen för rekordåret 2012. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

En tidig start på smältsäsongen har stor betydelse då markens albedo (reflektionsförmåga) påverkas. Töväder sänker albedot och ökar upptaget av solenergin vilket i sin tur gynnar mer avsmältning.