Potentiellt kraftfull tropisk orkan på väg mot Myanmar

Tidigare i veckan bildades den tropiska cyklonen, namngiven Mocha, i Bengaliska viken. Där har den sedan dess snabbt samlat kraft ur det varma havsvattnet och klassas numera som en kategori 2-orkan av USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC).

Enligt JTWCs senaste prognos väntas Mocha fortsätta genomgå en snabb intensifiering och kan framåt imorgon lördag ha utvecklats till en kraftfull kategori 3-orkan. Prognosen pekar vidare på att orkanen under de kommande dagarna kommer att röra sig på en nordostlig bana för att nå land i norra Myanmar framåt söndag, i nuläget troligen som en kategori 3-orkan. Även sydöstra Bangladesh väntas drabbas av Mochas framfart. 

Prognostiserad bana för den tropiska orkanen Mocha.
Prognostiserad bana för den tropiska orkanen Mocha utfärdad på eftermiddagen den 12:e maj. Vinden anges här i knop där en knop motsvarar ungefär 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Staden Sittwe kan träffas av orkanen Mocha

Det primära hotet från Mocha är stora mängder regn, en farlig stormflod och vinden från orkanen. Den stad som i nuläget riskerar att träffas hårdast av orkanen är Sittwe (cirka 150 000-200 000 invånare) beläget vid en flodmynning där det också finns ett flyktingläger.

Efter att Mocha dragit in över land kommer den försvagas snabbt men kraftigt regn väntas falla och förstärkas över bergen. Därmed kan risken för livshotande översvämningar och jordskred öka när regnvattnet senare når de låglänta delarna nedströms.

Mocha följs och övervakas av Joint Typhoon Warning Center samt den Indiska vädertjänsten på Twitter och på deras hemsida.

Orkansäsongen på Atlanten började i januari i år

Den officiella orkansäsongen på Atlanten börjar den 1 juni. Amerikanska National Hurricane Center (NHC) har emellertid nu i efterhand upptäckt att en icke namngiven subtropisk storm bildades i farvattnen öster om New York i mitten av januari. Att tropiska stormar eller orkaner samt subtropiska stormar bildas i januari är ovanligt men förekommer. År 2016 bildades kategori 1-orkanen Alex som drog in över Azorerna. Dessförinnan såg tropiska stormar sitt ljus under januarimånaderna 1978, 1951 och 1938 där den sistnämnda precis som Alex nådde orkanstyrka. Det är möjligt att fler fall förekommit under andra år men gått oupptäckta till följd av teknikens begränsningar.

//Misha