Partiell solförmörkelse syntes i SMHIs mätningar

I torsdags den 10 juni 2021 var det partiell solförmörkelse. När solen på det sättet skyms av månen så får det påverkan på den solstrålning som når jordytan. Det kunde vi registrera i våra strålningsmätningar.

Globalstrålning den 10 juni 2021
Globalstrålning den 10 juni 2021. Den heldragna gröna linjen är registrerad globalstrålning. Den streckade linjen är globalstrålning under ostörda molnfria förhållanden. Illustration SMHI Förstora Bild

I Umeå och Luleå, där det var övervägande soligt under torsdagen, syns nedgången i globalstrålning tydligast. Diagrammen avser svensk normaltid, så nedgången är egentligen klockan 13 svensk sommartid.

Vi kan även se en nedgång i globalstrålningen vid de övriga stationerna. Allra kraftigast i Tarfala som ligger längst norrut. Men vid de här stationerna var kurvan betydligt "brusigare" på grund av moln.

Ringformig solförmörkelse i Arktis

I ett band över Arktis var hela månen centrerad över solskivan. Men just nu är månen i sin bana nästan som längst från jorden och den lyckades därmed inte täcka hela solen. Vi får då det som kallas ringformig solförmörkelse. Om månen hade befunnit sig närmare jorden hade man fått uppleva en total solförmörkelse uppe vid Nordpolen.

Eftersom bandet med den ringformiga solförmörkelsen låg över Arktis var följaktligen påverkan över svenskt område störst i de norra delarna av landet.

Nästa totala solförmörkelse i Sverige?

Den som vill se en ringformig solförmörkelse över Sverige får ge sig till tåls till den 21 juni 2039. Ännu mycket längre dröjer det till nästa totala solförmörkelse i Sverige. Men några av årets nyfödda får kanske på sin ålders höst uppleva den, nämligen den 16 oktober 2126.

Sverker Hellström