Paris övar översvämning

Kan Paris hamna under vatten? Svaret är: javisst, det har redan hänt. För drygt hundra år sedan, i januari 1910, svämmade Seine över efter ett ändlöst regnande. Både sommaren och hösten året innan hade varit mycket regniga. Flera riktigt kraftiga nederbördsområden passerade sedan i mitten av januari och de övermättade markerna kunde inte på något vis absorbera nederbörden. I huvudstaden fylldes hundratals gator och 22 000 källare med vatten, den bara några år gamla tunnelbanan blev obrukbar och även närliggande städer drabbades hårt då flera bifloder till Seine rann över sina breddar.

Den 20 januari hade Seine stigit 3.80 meter. Sex dagar senare var siffran 7.39 meter. Kulmen nåddes den 28 januari med 8.62 meter. Diverse improviserade flytetyg cirkulerade på gatorna i Paris, de deputerade fick ta sig till Nationalförsamlingen i roddbåt och här och var byggde man en sorts gångbroar genom att lägga plankor på långa rader av bockar. Vattnet som fyllde gatorna blev också mer och mer förorenat av avloppsvatten, och den sanitära situationen blev kritisk med flera fall av tyfus.

Stora kostnader

Trots det allvarliga läget verkar inget människoliv ha gått till spillo, men kostnaderna blev stora, i dagens penningvärde motsvarande 1.6 miljarder euro. Det är dock bara en bråkdel av vad en dylik katastrof skulle kosta i våra dagar då befolkningsmängden i Parisområdet flerdubblats och då infrastrukturen är så komplex och helt beroende av elektricitet. Vidare har, i likhet med vad som skett i en rad svenska kommuner, en hel del nybyggnation gjorts i översvämningshotade områden. Dessutom har Paris under jord förvandlats till en veritabel schweizerost av tunnlar, gallerier, avlopp, parkeringar och källare som  skulle vattenfyllas och orsaka allvarliga ras.

Enligt uppskattningar skulle notan i dag kunna nå svindlande 30 miljarder euro.

Stor övning

Därför genomfördes nyligen i Paris, mellan den 7 och 18 mars, en stor övning, kallad EU Sequana 2016, där man simulerade vattennivåer liknande dem från 1910. Enligt övningsscenariot följs en kallperiod av ihållande regn. Seine stiger med nära en meter om dagen, 500 km2 täcks med vatten och 1.5  miljoner människor blir utan elektricitet. Louvrens samlingar hotas, nära 140 km tunnelbana blir oanvändbara, telefonnätet slås ut, vatten tränger in i sjukhus och mer än miljon råttor flyr upp ur de översvämmande underjordiska utrymmena. Fem franska departement deltog i övningen som även inbegrep hjälpstyrkor från Italien, Spanien, Belgien och Tjeckien.

Det kan behövas, för att huvudstaden kommer att översvämmas på nytt tvivlar de franska experterna inte på. Historieböckerna vittnar om ett flertal omfattande översvämningar genom århundradena, och frågan är inte om det kommer att hända igen, utan när. I genomsnitt uppskattar man att det sker ungefär en gång vart hundrade år, ett så kallat ”crue centennale”. Och det var som sagt 106 år sedan sist!