På spaning efter våren – del 1

Nästa vecka, som även är den första sportlovsveckan, är i år lite speciell. På måndag är det den 15 februari vilket är det första datum som den meteorologiska våren får anlända till Sverige. Förutsättningen för att så skall ske är att dygnsmedeltemperaturen överstiger 0,0° under sju dygn i följd. Detta innebär att för att meteorologisk vår skall kunna anlända redan den 15 februari måste samtliga sju dygn mellan den 15 till den 21 februari ha en dygnsmedeltemperatur på minst +0,1°. I år är almanackan sådan att denna sjudygnsperiod löper från måndag till söndag.

Först ut att få meteorologisk vår är i regel Sydsveriges kuststationer. Vissa år, till exempel 2008 och 2014 händer det dock att våren sveper in över en stor del av Götaland. Utifrån de senaste prognoserna ser det med stor sannolikhet ut som att våren väntar med att göra entré i söder. Detta beror på att kall luft i skrivande stund är på väg ner över landet. Från söndag väntas även ett högtryck börja etablera sig och måndag-torsdag ser i nuläget ut att bjuda på kallt vinterväder med goda solchanser i landet. Från och med fredag den 19 ser mildare luft ut att pressa sig in västerifrån och åtminstone syd- och västkusten borde då få dygnsmedeltemperaturer som når över nollan. Om vi nu antar att vårtemperaturer lyckas etablera sig från den 19 måste dessa hålla i sig fram till den 25 för att meteorologisk vår eventuellt skall kunna konstateras någonstans i södra Sverige. Dagens prognos (11/2) sträcker sig fram till lördagen den 20 februari. Ju längre framåt i tiden vi tittar, desto mer ökar osäkerheten i prognosen.

Nästa uppdatering om vårens möjligheter kommer preliminärt att ske på måndag den 15. Tills dess önskar jag alla läsare här en trevlig helg och att ni i dessa influensatider får vara friska!