På isfronten intet nytt

Kung Bore har det tungt när det gäller havsisen. Kylresurserna är begränsade och hittills har han bara kunnat erövra knappt 10 000 kvadratkilometer havsis i Bottenviken. Vår oceanograf Jörgen Öberg gästbloggar här om läget på isfronten.

Redan i slutet av oktober startade issäsongen med en stark framryckning. Efter ett par veckor hade istäcket intagit kustområdet ut till ytterskärgården i norra Bottenviken. De bakre linjerna konsoliderade ställningarna, fastisen längs kusten växte i tjocklek och gav understöd åt nyisen vid fronten. 

Därefter dödläge vid fronten

Men sedan frontlinjen etablerats i månadsskiftet november-december har avancemanget fastnat i ett dödläge. Ännu i mitten av januari ligger fronten där den lagts fast, små framstötar med kyla och nyis ut mot det öppna havet har genast slagits tillbaka av lågtrycken med värmen från väst. Någon förstärkning av kyla från de bakre linjerna i norr har inte heller givits, det låsta läget vid isfronten väntas även bestå under de närmaste dagarna.

Urklipp från iskarta 2019-12-13
Illustration SMHI/FMI. Urklipp från iskarta 2019-12-13. Förstora Bild
Urklipp från iskarta 2020-01-13
Illustration SMHI/FMI. Urklipp från iskarta 2020-01-13. Förstora Bild

Hela iskartan från 2019-12-13 på smhi.se

Hela iskartan från 2020-01-13 på smhi.se

Diagram isutbredning 2019-2020
Diagrammet visar den totala isutbredningen i Östersjön under issäsongen 2019-2020, i kvadratkilometer. Förstora Bild

Framtida avancemang i sikte

Hur kung Bores styrkor nu väntas lägga upp taktiken för att kunna islägga hela Bottenviken återstår att se. Underrättelseorganisationerna talar om nya framstötar de kommande veckorna som efterhand kan försvaga motståndet från lågtryckens sida. Men resurserna från den kyliga sidan är begränsade, som bäst väntas de kunna räcka mars månad ut. Därefter beräknas frontlinjen att kunna brytas upp, och istäcket skingras i den begynnande vårsolen.

Så klassificeras isens utbredning

Hur omfattande isvintrarna är kan mätas på flera olika sätt. SMHI har digitaliserade iskartor sedan 1957, och den maximala isutbredningen under en säsong är ett enkelt och lättbegripligt mått på en isvinters svårighetsgrad. Den totala ytan på Östersjöområdet inklusive Kattegatt är 420 000 kvadratkilometer. En isvinter räknas som svår om minst 230 000 kvadratkilometer är istäckt, och lindrig om isen täcker högst 115 000 kvadratkilometer. Med sina hittills knappa 10 000 kvadratkilometer (undantaget de kortvariga framstötarna med nyis) ser årets isvinter ut att få det svårt att bli något mer än en lindrig isvinter.

Vill du veta mer om havsis?

På smhi.se finns mer information om havsis, till exempel aktuella beskrivningar av isläget, samt aktuella och arkiverade observationer, kartor och rapporter.

Is till havs - översiktlig beskrivning av aktuellt isläge

Havsis - aktuella och arkiverade isobservationer, iskartor och rapporter. Här hittar du information ända ifrån 1970-1971.