Ovanligt varmt slut på juni följs av mycket kylig start på juli

Den mycket varma avslutningen av juni gjorde att flera stationer definitivt kunde säkra nya rekord för junirekord för högsta månadsmedeltemperatur. I Oskarshamn i Småland uppmättes hela 33,7° under söndagen den 30 juni vilket är den högsta junitemperatur som uppmätts i landet sedan 1970 då Köping i Västmanland rapporterade 34,3°.

Ett nytt junirekord och två tangerade

Ett nytt junirekord noterades i Helsingborg i Skåne där temperaturen på söndagen kom upp i 30,9° vilket överträffade det tidigare rekordvärdet på 30,5° från år 2000. Stationen i Helsingborg upprättades först år 1949 varför de extremt varma junidagarna från 1947 inte finns med i statistiken.

I Västervik/Gladhammar (startår 1859) i Småland tangerades junirekordet på 33,2° från 1970 under söndagen.

Även i Falsterbo (startår 1880) i sydligaste Skåne tangerades junirekordet under söndagen. Det rekordet sattes 1992 då det var 27,8° där. 

Varmaste junimånaden som observerats i bland annat Stockholm, Norrköping, Visby och Kalmar

Den 18 juni bloggade jag om att ett antal stationer i sydöstra Sverige hade chans till en rekordvarm junimånad. När nu juni avslutats kan vi konstatera att samtliga av dessa sju stationer som listades fick nya junirekord. Dessutom tillkom Osby och Ölands norra udde på listan.

  • Stockholm (Uppland, startår 1756): 18,4°. Rekord 18,1° från 1992, 1936 och 1917.
  • Norrköping (Östergötland, startår 1944): 18,1°. Rekord 17,7° från 1953.
  • Gotska Sandön (Gotland, startår 1879): 17,0°. Rekord 16,3° från 1896.
  • Visby (Gotland, startår 1860): 17,6°. Rekord 16,9° från 1896.
  • Västervik/Gladhammar (Småland, startår 1859): 18,3°. Rekord 17,5° från 1917, 1896 och 1889.
  • Målilla (Småland, startår 1946): 18,3°. Rekord 17,2° från 2018.
  • Kalmar (Småland, startår 1858): 17,8°. Rekord 17,5° från 1992.
  • Osby (Skåne, startår 1931): 17,6°. Rekord 17,4° från 2018.

Ute vid Ölands norra udde (startår 1851) tangerades rekordet på 17,8° från 2018. Osby, Målilla och Ölands norra udde har nu alla tre haft en rekordvarm junimånad två år i rad vilket får ses som mycket ovanligt.

I Malmö, Helsingborg, Karlshamn och Ronneby-Bredåkra blev det preliminärt den näst varmaste junimånaden som observerats. I Jönköping hamnar årets junimånad på en tredjeplats där topplaceringen delas av de rekordvarma junimånaderna 1896 och 1889. I Växjö får man gå tillbaka till 1917 för att finna en varmare junimånad. Där var även junimånaderna 1896 och 1889 varmare än i år.

Varmaste junimånaden sedan 1889?

Den varmaste junimånad som observerats i absoluta tal för månadsmedeltemperatur är 1889 då Strömstad i Bohuslän hade 19,3° i snitt för hela månaden. I Lund i Skåne är den preliminära månadsmedeltemperaturen 19,0° men två dagar, den 21 och den 24, är inte kompletta och var dessutom inte fullt så varma vilket lär dra ner snittet. Icke desto mindre kan det komma att bli som så att Lund kan tangera eller möjligen slå sitt junirekord från 1889 då månadsmedeltemperaturen där var 18,9°. Ett medelvärde på minst 18,9° gör att vi får gå tillbaka till just 1889 för att finna en högre månadsmedeltemperatur i juni någonstans i landet. Exakt hur varm juni 2019 var i Lund vet vi först när journalen kommit in och granskats.

Mycket kylig inledning av juli

Den mycket varma luften som gästade oss i helgen har nu lämnat Sverige. Denna har nu istället ersatts av för årstiden kylig eller mycket kylig luft. Större delen av landet väntas de närmaste fem dygnen få temperaturer mycket under det normala för årstiden och temperaturen kommer att få svårt att orka över 20° dagtid någonstans. Samtidigt väntas det vara ostadigt. Ingen nämnvärd förändring i väderläget ser ut att vara i sikte under de närmaste 10 dygnen som är så långt våra prognoser sträcker sig.

Nytt nationellt junirekord igen i Tyskland

Den präktiga värmeböljan i delar av Europa har nu börjat klinga av. Som tidigare nämnts noterades ett nytt nationellt absolutrekord i Frankrike med som mest 45,9° i Gallargues le Montueux. Ytterligare 12 stationer slog det tidigare franska absolutrekordet på 44,1° från augusti 2003. Gallargues le Montueux värde är av allt att döma även Europas högsta temperatur för juni 2019. 

I Tyskland noterades ett nytt nationellt junirekord under söndagen med som mest 39,6° i Bernburg. Det tidigare nationella junirekordet på 38,6° i Tyskland blev bara några dagar gammalt.

I Tjeckien var det mycket nära att det nationella junirekordet på 38,9° från i onsdags slogs under söndagen men det rekordet överlevde med en tiondel.

En fullödig summering av Europavädret under juni kommer i världsvädrets krönika i början av nästa vecka.