Ovanligt tidig tropisk natt och varmaste juni i Lund sedan 1889

När data för juni nu börjat granskas har det visat sig att en ovanligt tidig tropisk natt inträffade på nationaldagen den 6 juni. I Halmstad i Halland sjönk temperaturen nämligen som lägst till 20,0° under dygnet. För att en natt, och även ett dygn, skall räknas som en tropisk natt respektive ett tropiskt dygn får temperaturen inte sjunka under 20,0°. Villkoret uppfylldes således med minsta möjliga marginal för Halmstads del. Ingen annan av våra mätstationer noterade någon tropisk natt under juni. 

Ur ett historiskt perspektiv, avser perioden 1951-2018, har det bara inträffat två gånger att en tropisk natt infallit tidigare på säsongen. Det allra tidigaste datumet är den 3 juni 2018 ute vid Vinga i Västergötland och den 4 juni 1982 ute vid Kullen i Skåne. Mer om tropiska nätter finns i en artikel i Kunskapsbanken för den intresserade.

Högsta junimedeltemperaturen i Sverige sedan 1889

När nu journalen för skånska Lund (officiellt startår 1859) inkommit och granskats står det klart att månadsmedeltemperaturen för juni blev 18,9°. Detta är den högsta månadsmedeltemperatur i juni som observerats vid någon mätstation i landet sedan 1889. Varmaste station då var Strömstad i Bohuslän som hade 19,3° medan Göteborg i Västergötland och Halmstad i Halland båda hade 19,2°. För Lunds del är junirekordet från 1889 varför årets värde således innebär en tangering av rekordet på 18,9°.

Varmare i Svealand i juni 1896 och 1889

I Svealand blev den högsta månadsmedeltemperaturen för juni 18,4° vid Observatoriekullen i Stockholm. Senaste gången en högre månadsmedeltemperatur uppmättes i Svealand var 1896 då Karlstad i Värmland hade 18,5°. I juni 1936 i Örebro i Närke och 1917 i Uppsala i Uppland hade man en lika hög månadsmedeltemperatur som Stockholm hade i år. Svealands allra högsta månadsmedeltemperatur i juni är 19,2° uppmätt i Karlstad 1889.

För fullständighetens skull så kan jag nämna att Norrlands varmaste junimånad är från 1953 då det var 17,9° i Harads och Naisheden som båda är belägna i Norrbotten. I år nådde vi preliminärt som högst 16,1° i Gävle i Gästrikland.

//Misha