Ovanligt solig marsmånad i söder

Årets marsmånad har varit mycket torr och högtrycksbetonad i södra Sverige. Samtidigt har solen visat sig från sin allra bästa sida och för några stationer i Götaland kommer det bli den absolut soligaste marsmånaden som observerats. För några andra solstationer i Götaland samt södra Svealand är det däremot mer osäkert ifall deras marsrekord från 2013 kommer att slås. Det beror helt och hållet på hur mycket sol det blir där under de avslutande marsdygnen.

För solstationer brukar vi kräva att dessa skall ha minst 30 års mätdata för att det skall vara fråga om rekord. Detta till skillnad från temperatur-, nederbörds- och snödjupsmätningar där 50 års data är en lämplig gräns krävs för rekordvärdighet.

Följande stationer har preliminärt slagit sina gamla solskensrekord:

  • Lund (Skåne, startår 1983): 230 soltimmar. Rekord 209 timmar från 2003.
  • Växjö (Småland, startår 1983): 250 soltimmar. Rekord 213 timmar från 2013.
  • Hoburg (Gotland, startår 1985): 262 soltimmar. Rekord 213 timmar från 2012.
  • Visby (Gotland, startår 1952): 258 soltimmar. Rekord 229 timmar från 2012.

Osäkert läge för fyra stationer

För följande solstationer är läget osäkert ifall de kommer att kunna slå sina solrekord från 2013. Allt hänger på de sista skälvande dygnen. En station kan så här års maximalt ha 12 timmar sol per dag. Samtliga angivna soltider gäller för perioden 1 till 27 mars.

  • Göteborg (Västergötland, startår 1983): 220 soltimmar. Rekord 249 timmar från 2013.
  • Norrköping (Östergötland, startår 1955): 231 soltimmar. Rekord 263 timmar från 2013.
  • Stockholm (Uppland, startår 1908): 238 soltimmar. Rekord 256 timmar från 2013.
  • Karlstad (Värmland, startår 1950): 213 soltimmar. Rekord 243 timmar från 2013.

På fredag den 1 april kommer vi förhoppningsvis veta mer ifall ytterligare några stationer noterat en rekordsolig marsmånad.

//Misha