Ovanligt lite snö i delar av Jämtlandsfjällen

Större delen av Norrland är nu snötäckt men på de allra flesta håll är det ett tunt snötäcke. När vi nu fått in data för november kan vi konstatera att delar av Jämtlandsfjällen haft en ovanligt snöfattig novembermånad. Med snöfattig avser jag i det här sammanhanget månadens maximisnödjup.

Kartan visar snödjupet i centimeter för den 5 december.
Kartan visar snödjupet i centimeter för den 5 december. Källa: SMHI Förstora Bild

I Storlien inleddes snödjupsmätningarna 1905 men det är först från 1924 som det finns mer regelbundna snödjupsdata. Under hela denna nästan 100 år långa period, 1924-2021, har ingen annan novembermånad varit så snöfattig som årets. Närmast kommer vi 2014 och 2000 då det var blygsamma 3 cm som mest. I år var det största uppmätta snödjupet i Storlien-Storvallen blott 1 cm. Nu i början av december har man inledningsvis inte haft något mätbart snödjup. Idag, den 6 december, uppmätte man emellertid nytt säsongshögsta på 3 cm vid mätplatsen i Storlien-Storvallen.

Lund hade mer snö än Storlien i november

Den 21 november uppmätte Lund i Skåne ett snödjup på 2 cm. Därmed lyckades man med konststycket att få mer snö än Storlien under november. Utifrån de data som finns digitaliserade för både Lund och Storlien har jag lyckats gå tillbaka till 1947 och jämföra de båda stationerna. Under perioden 1947 till 2021 finns det bara ett annat tillfälle då Lund haft mer snö i november än Storlien, nämligen 1993. Den gången hade Lund som mest 15 cm medan man i Storlien fick nöja sig med 7 cm.

Extremt stort novembersnödjup i Oskarshamn

Om det var extremt lite snö i Storlien i november gällde det omvända för Oskarshamn i östra Småland. Där uppmätte man hela 35 cm snö på morgonen den 20:e. Mätstationen i Oskarshamn upprättades 1937 men data finns bara digitaliserade från 1961 och framåt. För perioden 1961-2021 finns endast ett lika stort snödjup i november för Oskarshamns del, nämligen den 30 november 2010.

//Misha