Ovanligt klen snösäsong i delar av södra Sverige

Med reservation för oväntade snöfall i maj-juni blev det för några stationer i södra Sverige den absolut klenaste snösäsongen som observerats. Detta i termer av största uppmätta snödjup under säsongen. På några andra ställen i söder blev det istället en av de absolut snöfattigaste säsongerna som observerats. Regelbundna snödjupsmätningar i Sverige inleddes 1905 och gäller som startår för samtliga angivna stationer i inlägget. Visserligen finns för vissa stationer sporadiska mätningar före 1905 men dessa har en betydligt högre osäkerhet och har därför utelämnats här.

Inget mätbart snödjup i Lund eller Karlshamn

I Lund i Skåne har man till dags dato inte haft en enda dag med mätbart snödjup under 2019/2020. Sedan regelbundna snödjupsmätningar inleddes där har det aldrig tidigare inträffat att en snösäsong blivit utan mätbart snödjup. Under de tre säsongerna 2014/2015, 1992/1993 samt 1913/1914 uppmättes som mest 1 cm. Lunds största uppmätta snödjup är 49 cm från den 15 februari 1929.

I Karlshamn i Blekinge uppmättes för första gången inget mätbart snödjup där. Det tidigare rekordet var från säsongen 1961/1962 då ynka 1 cm uppmättes i slutet av februari 1962.

I småländska Kalmar har man den gångna säsongen endast uppmätt 2 cm snö som mest. Detta gör att årets säsong är den snöfattigaste som observerats sedan regelbundna snödjupsobservationer inleddes där. Tidigare var det snösäsongen 1989/1990 som var klenast. Då uppmättes som mest 4 cm. Data för 2007 saknas men där har jag efter en okulär besiktning av snödjupskartan för den 15 och den 28 februari 2007 samt jämförelse med grannstationer bedömt det som att det största snödjupet i Kalmar definitivt var större än 2 cm. 

I Falun i Dalarna är årets snösäsong tillsammans med 1974/1975 den snöfattigaste som observerats. Den 28 november till den 1 december 2019 uppmättes 14 cm. 

Flera snöfattiga stationer

I Stockholm är årets snösäsong den näst klenaste som observerats med som mest 4 cm. Endast säsongen 1972/1973 hade ett blygsammare största snödjup. Då var det 3 cm som mest. 

Även i Gävle i Gästrikland finns en snöfattigare vinter men vi får gå mer än 100 år bakåt i tiden. I år uppmättes som mest 14 cm den 5 mars. Under säsongen 1912/1913 var snödjupet som störst den 26 januari då det var 13 cm. 

Borås i Västergötland är årets snösäsong den tredje snöfattigaste som observerats efter 1924/1925 samt 1948/1949. Under den gångna säsongen har man som mest uppmätt 5 cm där vilket skedde den 26 februari. 

//Misha