Ovanligt hög minimitemperatur i Stockholm i februari

Februari blev som bekant en mycket mild historia. I Stockholm den fjärde mildaste februarimånaden efter 1990, 1989 och 2008. Så här i efterhand har det visat sig att minimitemperaturen i Stockholm under februari var ovanligt hög. Den lägsta uppmätta temperaturen under månaden var blygsamma -2,9°.

Mätningar med minimitermometer infördes i Stockholm år 1859 och sedan dess har ingen lika hög minimitemperatur observerats i huvudstaden under februari. Närmast kommer 1990 då det var -3,2° som lägst. År 2014 var minimitemperaturen förvisso lägre, -3,8°, men det värdet noterades klockan 19 på kvällen den 31 januari vilket bokförs på den 1 februari. Hade man strikt utgått från den kalendariska månaden februari hade minimivärdet varit högre, cirka -2,0°. Sammanfattningsvis är ändå 2020 års minimitemperatur på -2,9° den absolut högsta som observerats i februari för perioden 1859 och framåt.

Temperaturmätningarna i Stockholm inleddes 1756 och om man väljer att även ta med åren mellan 1756 och 1858 blir osäkerheten större. Fram till 1859 gjordes nämligen temperaturmätningarna endast några få gånger per dag och utan någon minimitermometer. Om man förlitar sig på de få avlästa timvärdena framgår att det lägsta timvärdet under februari 1822 var -1,7°.