Orkanvarning för östra USA och stormvarning för Hawaii!

Efter en tillfällig försvagning under helgen har den tropiska orkanen Florence åter intensifierats snabbt. Amerikanska National Hurricane Center (NHC) klassade under tisdag förmiddag Florence som en kategori 4-orkan på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Enligt NHC är viss intensifiering sannolikt att vänta under de närmaste dagarna samtidigt som orkanen rör sig på en nordvästlig bana. Framåt fredag väntas orkanen dra in över sydöstra USA i höjd med North Carolina. Enligt NHC kan Florence då möjligen vara så pass kraftfull som en kraftfull kategori 4-orkan.

I Florences spår väntas förutom orkanvindar en mycket farlig stormflod och ymniga regn med livshotande översvämningar och jordskred som följd. Kuststräckan längs med South och North Carolina är sårbar för stormfloder.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Florence utfärdad den 11 september klockan 11 svensk tid.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Florence utfärdad den 11 september klockan 11 svensk tid. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Stora mängder regn väntas från Florence

Den senaste prognosen från NHC talar om regnmängder som kan uppgå till 400-600 mm i den östra delen av North Carolina. Allmänt väntas det falla 150-400 mm i östra delen av North Carolina. Även i den angränsande delstaten Virginias östra delar väntas allmänt regnmängder på 150-400 mm. Enligt NHC kan det dock lokalt falla upp emot 750 mm. Som NHCs senaste prognos visar väntas Florence sakta ner när den väl når land. Därmed finns det utrymme för långvariga regn än om orkanen rör sig snabbare.

Prognoserad regnmängd för den 11-17 september.
Prognoserad regnmängd för den 11 till den 17 september. Mängderna anges här i inches där 1 inch=25,4 mm. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Ovanligt att kategori 4-orkaner träffar USAs ostkust

Historiskt sett är det mycket ovanligt att en kategori 4-orkan gör en direktträff längs med USAs ostkust. Av vad jag har lyckats få fram finns endast fyra kända fall för perioden 1851-2017. Det senaste tillfället var 1989 då orkanen Hugo drog in över South Carolina. Dessförinnan var det orkanen Gracie som 1959 drabbade South Carolina. Fem år tidigare drog Hazel fram över delstaterna South och North Carolina. Det sista fallet är av mycket gammalt datum och ägde rum i början av oktober 1898 då Georgia drabbades.

Stormen Olivia på väg mot Hawaii

Innan Florence når sydöstra USA förbereder sig den amerikanska delstaten Hawaii för Olivias ankomst. Amerikanska Central Pacific Hurricane Center (CPHC) klassar i nuläget Olivia som en kategori 1-orkan. Prognosen indikerar dock att Olivia kommer att ha nedgraderats till en tropisk storm när den väl når Hawaii. Den största inverkan från Olivia kommer i form av ymniga regn som lokalt kan uppgå till 500 mm på de vindutsatta delarna. Allmänt väntas dock 250-400 mm regn falla över delstaten.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Olivia utfärdad den 11 september.
Prognoserad bana för den tropiska stormen Olivia utfärdad den 11 september. Källa: Central Pacific Hurricane Center. Förstora Bild

Stormen Isaac på väg mot Nedre Antillerna

De flesta minns nog orkanen Maria som för drygt ett år sedan dånade fram över Dominica och det amerikanska territoriet Puerto Rico med omfattande materiell och humanitär förstörelse som följd, särskilt på Puerto Rico.

Den tropiska stormen Isaac rör sig just nu på en rakt västlig bana mot Nedre Antillerna dit den väntas nå framåt torsdag kväll. Det mest sannolika just nu är att Isaac kommer att vara en tropisk storm när den väl når Nedre Antillerna. Det primära hotet från Isaac är kraftigt regn.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Isaac utfärdad klockan 11 den 11 september.
Prognoserad bana för den tropiska stormen Isaac utfärdad klockan 11 den 11 september. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Helene kan nå Azorerna i helgen

Väster om Kap Verde-öarna befinner sig den tropiska kategori 2-orkanen Helene. Någon nämnvärd intensifiering är inte att vänta och på sikt väntas Helene bli nedgraderad till en tropisk storm. Möjligen kan Helene kortvarigt nå kategori 3 under tisdagen men ogynnsamma atmosfäriska och oceanografiska förhållanden väntas därefter försvaga orkanen. På sikt kan Helene möjligen komma att dra in över den portugisiska ögruppen Azorerna framåt söndag men dit är det långt och mycket kan hända. Små avvikelser från orkanens bana kan innebära att Helene missar ögruppen. Ifall Helene når Azorerna förväntas den vara en tropisk storm, detta utifrån NHCs senaste prognos. I vart fall torde det primära hotet i så fall vara ymnigt regn.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Helene utfärdad den 11 september klockan 11.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Helene utfärdad den 11 september klockan 11. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

"Super Typhoon" Mangkhut allt annat än ofarlig!

I västra Stilla havet finns en allt annat än ofarlig tropisk orkan, namngiven Mangkhut. Efter att ha passerat det amerikanska territoriet Guam som en kategori 2-orkan har Mangkhut fortsatt intensifieras. Under tisdag förmiddag svensk tid klassades orkanen som en mycket kraftfull kategori 4 av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Orkanen väntas växa i styrka och uppgraderas till Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, senare under tisdagen. JTWCs senaste prognos indikerar att Mangkhut kan komma att bibehålla status som kategori 5 under de närmaste två dygnen.

När Mangkhut börjar närma sig nordligaste Filippinerna väntas den försvagas något. Det troligaste just nu är att orkanen rör sig på en bana mellan Taiwan och norra Filippinerna. Framåt söndagen kan Mangkhut nå södra Kina som en kategori 3-orkan där miljonstaden Hong Kong ligger i riskzonen för orkanen.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Mangkhut utfärdad klockan 11 den 11 september.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Mangkhut utfärdad klockan 11 den 11 september. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

//Misha