Orkansäsongen 2019 på Atlanten har tjuvstartat

Orkansäsongen 2019 på Atlanten inleds officiellt först lördagen den 1 juni och sträcker sig till den 30 november. Detta är dock inget som de tropiska stormarna bryr sig om. Tidigt på tisdagen svensk tid rapporterade USAs nationella orkancenter NHC att den subtropiska stormen Andrea bildats på Atlanten sydväst om Bermuda. Enligt NHC kommer Andrea av allt att döma att bli en kortlivad storm. Redan under onsdagen väntas nämligen stormen nedgraderas till ett tropiskt lågtryck och absorberas av en kallfront.

Prognoserad bana för den subtropiska stormen Andrea
Prognoserad bana för den subtropiska stormen Andrea utfärdad den 21 maj klockan 11 svensk tid. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Tidig start på orkansäsongen fem år i rad nu

Med Andrea så har nu de fem senaste årens orkansäsonger på Atlanten inletts före den officiella säsongsstarten 1 juni. Detta är första gången det sker på Atlanten där statistik över tropiska stormar och orkaner finns från 1851 och framåt. Under de fyra åren 1951-1954 inleddes orkansäsongen på Atlanten före den 1 juni. Man bör dock komma ihåg att en stor anledning till att vi idag kan detektera svaga och kortlivade stormar som Andrea är tack vare det förbättrade observationsnätverket och tillkomsten av satellitbilder. 

Barry, Chantal, Dorian och Erin kommande namn på namnlistan

Namnlistan på Atlanten är förbestämd och namnen återanvänds vart sjätte år såvida de inte är alltför destruktiva. De namn som står på tur att användas på Atlanten är Barry, Chantal, Dorian och Erin. För den som vill se samtliga namn på listan finns den tillgänglig på "Tropical Cyclone Names".

Orkanen Michael uppgraderad till kategori 5 i efteranalysen

De två mest omtalade tropiska orkanerna under 2018 var Florence och Michael som drabbade USA hårt. I samband med att Florence nådde land i USA som en kategori 1-orkan föll stora mängder regn. När det gäller Michael så var det en av de mest intensiva orkaner som drabbat USA. Minimilufttrycket var då 919 hPa. Endast två orkaner, Labor Day 1935 och Camille 1969, har haft lägre lufttryck (892 hPa och 900 hPa) då de nått land i USA. Initialt bedömdes Michael som en kategori 4-orkan men vid den efteranalys som görs av NOAA varje år uppgraderades Michael till Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Därmed placerar sig Michael i en exklusiv skara av orkaner som nått land i USA som kategori 5. Utöver Michael, Camille och Labor Day ingår även orkanen Andrew som 1992 drog in över Florida i denna skara. Noterbart är att Andrew, precis som Michael, initialt bedömdes vara en kategori 4-orkan. Senare analyser gjorde dock att orkanen uppgraderades till kategori 5 av NOAA. 

Satellitbild över orkanen Michael drog in över USA som en kategori 5-orkan.
Satellitbild över orkanen Michael drog in över Florida i södra USA som en kategori 5-orkan den 10 oktober 2018. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Ett kuriosum är att de tre senaste säsongernas "M"-orkaner varit de mest destruktiva. Samtliga tre (Matthew, Maria och Michael) nådde Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Michaels namn har nu strukits och ersatts med "Milton" för 2024 års namnlista. Ersättare för Maria till 2023 års säsong är "Margot" medan Matthew bytts ut mot "Martin" för år 2022. De övriga namnen som strukits på listan de senaste tre säsongerna är Otto, Harvey, Irma, Nate och Florence. Dessa har sedan ersatts av Owen, Harold, Nigel och Francine.

//Misha