Orkanernas tid är nu…

Vi är nu inne i september månad vilket är den tid på året då orkansäsongen når sin klimatologiska peak på Atlanten. I östra Stilla havet fortsätter det vara en extremt aktiv säsong medan det i västra Stilla havet finns ett tropiskt lågtryck som kan utvecklas till en farlig orkan nästa vecka.

… där Florence på sikt möjligen kan komma att hota östra USA…

Just nu har vi en tropisk cyklon, Florence, på Atlanten som enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) klassas som en tropisk storm på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Florence var kortvarigt klassad som en kategori 4-orkan ovanligt långt österut på Atlanten. Tidigare i veckan drog den tropiska stormen Gordon in över södra USA.

Prognosen för Florence är att stormen kommer att återintensifieras under de närmaste dygnen. Framåt tisdag väntas Florence enligt NHC åter vara en "major hurricane" av kategori 3. NHC betonar att det i nuläget finns en stor osäkerhet huruvida Florence kommer att påverka USAs ostkust men att alla som bor i orkanutsatta områden bör se till att vara förberedda. Detta då vi är nära den klimatologiska peaken av säsongen. 

Prognoserad bana för den tropiska stormen Florence utfärdad den 7 september klockan 11 svensk tid.
Prognoserad bana för den tropiska stormen Florence utfärdad den 7 september klockan 11 svensk tid. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Borta vid Kap Verde-öarna finns ytterligare två störningar som under den närmaste veckan har mycket stor chans (90% enligt NHC) att utvecklas till tropiska lågtryck under de närmaste 48 timmarna. Ifall båda störningarna når tropisk stormstyrka kommer de att namnges "Helene" och "Isaac" som är de följande namnen på den förbestämda namnlista som NHC använder sig av.

… liksom Olivia kan hota Hawaii…

I östra Stilla havet fortsätter det vara en ovanligt hög aktivitet av tropiska cykloner. Den senaste tropiska stormen att utvecklas var Olivia som just nu klassas som en kategori 4-orkan. Enligt NHC väntas orkanen försvagas under de närmaste dygnen. Detta är i så fall goda nyheter då orkanens bana i nuläget är sådan att den framåt mitten av nästa vecka kan komma att röra sig obehagligt nära Hawaii. Även om Olivia skulle passera Hawaii som en tropisk storm kan den i så fall ställa till med stora skador i form av ymniga regn. Det såg vi inte minst för ett tag sedan då den kraftfulla orkanen Lane turligt nog missade Hawaii men som ändå berördes av orkanen i form av kraftiga regnband vilka genererade extremt stora mängder regn. Dessa förstärktes orografiskt och på Hawaiis huvudö föll sammanlagt mer än 1000 mm regn på bergens lovartsida vilka gav upphov till översvämningar och jordskred.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Olivia utfärdad den 7 september.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Olivia utfärdad den 7 september. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Öster om Olivia finns en annan väderstörning som under de närmaste fem dygnen har en mycket god chans (90%) att utvecklas till ett tropiskt lågtryck. Ifall störningen utvecklas och når tropisk stormstyrka kommer den i så fall att ges namnet ”Paul”. Ifall Paul utvecklas kommer det därefter endast att finnas åtta namn kvar på den förbestämda listan över tropiska stormar på östra Stilla havet som används vart sjätte år. Skulle en nionde tropisk storm utvecklas används det grekiska alfabetet och denna skulle då heta ”Alpha”. Flest tropiska stormar inträffade 1992 då hela namnlistan användes och där det sista namnet på listan var "Zeke".

...medan TD-26 kan komma att dra in över amerikanska territoriet Guam…

Även i västra Stilla havet finns en tropisk cyklon, TD-26. Denna klassas i nuläget som ett tropiskt lågtryck. Utomordentligt goda atmosfäriska och oceanografiska förhållanden i form av låg vertikal vindskjuvning och hög havsvattentemperatur på 30°-31° innebär en klar risk för en explosiv utveckling av TD-26 enligt det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Prognosen pekar på att TD-26, som kommer att namnges ”Mangkhut” när den väl nått tropisk stormstyrka, utvecklats till åtminstone en kategori 3-orkan när väl närmar sig det amerikanska autonoma territoriet Guam och når kategori 4, snudd på kategori 5, strax efter att den passerat Guam. Med tanke på att förhållandena är såpass goda ser jag det inte som omöjligt att TD-26 lyckas nå kategori 5 innan den når Guam.

Prognoserad bana för det tropiska lågtrycket TD-26 utfärdad den 7 september klockan 11 svensk tid.
Prognoserad bana för det tropiska lågtrycket TD-26 utfärdad den 7 september klockan 11 svensk tid. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Sannolikt kommer det att bli ett nytt blogginlägg om Florence, Olivia och den förmenta Mangkhut i början av nästa vecka. 

Tills dess önskar jag er läsare en trevlig helg!

//Misha