Orkanen Nora hotar norra Australien - Marcus blev årets första kategori 5–orkan

På södra halvklotet är det fortfarande orkansäsong även om den börjar närma sig sitt slut där. För närvarande finns två aktiva tropiska cykloner i området, Marcus och Nora. I nuläget är Nora den som är mest intressant att följa.

Nora, som i nuläget klassas som en kategori 1 - orkan av det USA-baseradeJoint Typhoon Warning Center (JTWC) befinner sig i skrivande stund norr om Australien och klassas som en tropisk storm av JTWC. De atmosfäriska och oceanografiska förhållandena (låg vertikal vindskjuvning och mycket varmt havsvatten på 30°) medför att Nora har goda möjligheter att fortsätta intensifieras i rask takt under de närmaste dagarna. Enligt JTWC kan Nora framåt lördag ha utvecklats till en kraftfull kategori 4 - orkan samtidigt som orkanen nu rör sig in över Carpentariaviken. Den australiska vädertjänsten Bureau of Meteorology (BoM) gör en något annorlunda prognos för Nora. Enligt deras prognos rör sig orkanen på en mer ostlig bana. Givet de mycket gynnsamma förhållanden som Nora vistas i skulle jag inte bli förvånad ifall Nora lyckas nå Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Därefter väntas, som JTWC och BoM skriver, de atmosfäriska förhållandena bli alltmer ogynnsamma med start på söndag. Det bör nämnas att Australiens vädertjänst använder sig av en annan intensitetsskala än JTWC. Båda skalorna går dock från 1-5. 

Det primära hotet från Nora är ymnigt regn, stormflod och kraftiga vindar. 

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Nora utfärdad den 23 mars klockan 10 svensk tid.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Nora utfärdad den 23 mars klockan 10 svensk tid. Observera att vindangivelsen är i knop. En knop motsvarar ungefär 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Marcus blev årets första kategori 5 - orkan

Väster om Australien finns ytterligare en tropisk orkan, namngiven Marcus, som bildades i mitten av förra veckan. I onsdags kväll, den 21, blev Marcus årets första tropiska orkan att nå Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, samtidigt som den då befann sig ute över öppet hav på betryggande avstånd från bebodda trakter. Påföljande morgon, den 22, var Marcus fortfarande en kategori 5 – orkan men därefter rörde sig orkanen söderut in över kallare havsvatten samtidigt som den vertikala vindskjuvningen ökade. Resultatet blev en signifikant försvagning och till fredag morgon svensk tid, den 23 mars, hade Marcus nedgraderats till en kategori 2 - orkan. Orkanen kommer att fortsätta att försvagas de kommande två dagarna och väntas till på söndag midnatt vara ett tropiskt lågtryck ute till havs.

Risk för fler tropiska cykloner framöver

Utöver Marcus och Nora finns ytterligare två så kallade "Invests" som båda har en hög sannolikhet att utvecklas till tropiska cykloner under helgen. Det ena området befinner sig nordväst om Fiji medan det andra återfinns strax norr om ekvatorn en bit öster om Filippinerna. När det gäller området öster om Filippinerna så är både amerikanska prognosmodellen GFS och europeiska vädercentret ECMWF just nu överens om att en kraftfull tropisk orkan kommer att utvecklas men att den i så fall inte väntas drabba Filippinerna.