Orkanen Mekunu väntas drabba västra Oman och ostligaste Jemen

Bara några dagar efter att stormen Sagar drog in över Somalia och berörde Jemen är det dags igen. Tisdagen den 22 bildades den tropiska stormen Mekunu sydost om Socotra Island (tillhör Jemen) och har sedan dess stadigt intensifierats över varmt havsvatten på omkring 30 grader samtidigt som den vertikala vindskjuvningen nu är förhållandevis måttlig. Under torsdag förmiddag klassades Mekunu som en stark kategori 1 - orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). 

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Mekunu utfärdad den 24 maj klockan 11 svensk tid.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Mekunu utfärdad den 24 maj klockan 11 svensk tid. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Ytterligare intensifiering är att vänta och enligt JTWC kommer Mekunu att utvecklas till en kategori 2 - orkan senare under torsdagen. Utifrån JTWCs prognos ser jag det inte som uteslutet att Mekunu intensifieras till en "major hurricane" av kategori 3 under fredagsdygnet. Det bör nämnas att orkaner av kategori 3 eller högre inte är särskilt vanliga i Arabiska havet. Utifrån den statistik jag fått tag i finns det åtta fall från de senaste 40 åren.

Enligt prognosen väntas en viss försvagning av orkanen innan den på fredag kväll drar in med orkanvindar över västra Oman strax väster om staden Salalah med drygt 170 000 invånare.

Även ostligaste Jemen väntas beröras av Mekunu. Efter att orkanen nått land väntas den försvagas snabbt över de inre och mycket torra delarna av Oman. Det primära hotet från orkanen torde i allt väsentligt vara de ymniga regnen vilka sannolikt väntas ge upphov till översvämningar och jordskred. Ifall prognosen står sig och Mekunu drar in över Salalah är det värt att notera att strax norr om staden stiger topografin mycket brant med höjder på som 1000 - 2000 meter över havsytans nivå. Det är därför sannolikt att anta att de redan kraftiga regnen i samband med orkanen kommer att förstärkas orografiskt och förvärra situationen för staden och de närliggande trakterna (se karta nedan där staden markerats med ett kryss).  

Topografisk karta för Oman. Norr om staden Salalah är stigningen brant och med höjder på över 1000 m över havet.
Topografisk karta för Oman. Norr om staden Salalah är stigningen brant och med höjder på över 1000 m över havet. Stadens ungefärliga position har här markerats med ett svart kryss. Källa: Wikipedia. Förstora Bild