Nytt svenskt februarirekord!

Det för årstiden mycket milda vädret i främst södra Sverige gav upphov till flera nya februarirekord under tisdagen. I Karlshamn (startår 1858) i Blekinge uppmättes 16,7° vilket är nytt svenskt februarirekord. Det tidigare svenska rekordet för februari löd på 16,5° och uppmättes i Ölvingstorp och Västervik, båda i Småland, den 18 februari 1961. För Karlshamns del blev det en mycket stor justering av det gamla rekordet på 15,2° från den 24 februari 2019. Dessförinnan var den högsta temperaturen i Karlshamn 13,0° från 1934.

Lokalt extremt stor marginal till tidigare rekordvärden

I rekordsammanhang brukar det sällan röra sig om mer än några tiondelars marginal till ett stationsrekord. I Borås och Ulricehamn, båda i Västergötland var marginalen till det tidigare februarirekordet exceptionellt stor. I Ulricehamn slogs det tidigare rekordet från 2012 med hela fem grader. Det bör dock noteras att Ulricehamn hade ett kallare läge 1990 och 1961. Fram till 1995 låg stationen på 292 m höjd över havet. Därefter flyttades stationen och ligger numera på 175 m höjd över havet. I Borås var marginalen till det tidigare rekordvärdet från 1934 något mindre än i Ulricehamn.

Värmen var utbredd upp till södra Svealand. Nedan följer en lista i kronologisk ordning över de stationer med minst 50 års mätningar som slog eller tangerade februarirekorden. Av dessa hade 11 en mätserie på minst 100 år.

 • Landsort (Södermanland, startår 1848): 9,4°. Tidigare rekord 8,2° från 1990.
 • Jönköping (Småland, startår 1858): +14,7°. Tidigare rekord +13,5° från 1878.
 • Växjö (Småland, startår 1858): Tangering av rekordet på 13,8° från 1990.
 • Örebro (Närke, startår 1858): +14,7°. Tidigare rekord +12,4° från 1990.
 • Göteborg (Västergötland, startår 1859): 12,6°. Tidigare rekord 11,6° från 2015.
 • Skara (Västergötland, startår 1859): 12,8°. Tidigare rekord 11,4° från 1990. Värdet är sammanslaget men har bedömts inträffa under tisdagen.
 • Ronneby-Bredåkra (Blekinge, startår 1881): +15,1°. Tidigare rekord +14,8° från 2019.
 • Borås (Västergötland, startår 1884): 16,4°. Tidigare rekord 12,5° från 1934.
 • Ulricehamn (Västergötland, startår 1892): 16,2°. Tidigare rekord 11,0° från 2012.
 • Skövde (Västergötland, startår 1915): 14,9°. Tidigare rekord 13,5° från 1990.
 • Gustavsfors (Värmland, startår 1917): 11,8°. Tidigare rekord 11,3° från 1943.
 • Osby (Skåne, startår 1924): 16,3°. Tidigare rekord 15,8° från 1990.
 • Ölands södra udde (Öland, startår 1937): 9,6°. Tidigare rekord 8,3° från 1990.
 • Hanö (Blekinge, startår 1941): 12,3°. Tidigare rekord 11,6° från 2019.
 • Östmark (Värmland, startår 1942): Tangering av rekordet på 10,3° från 1976.
 • Hagshult (Småland, startår 1943): 15,9°. Tidigare rekord 12,8° från 1990.
 • Ljungby (Småland, startår 1962): +15,3°. Tidigare rekord +13,6° från 1990.
 • Blomskog (Värmland,startår 1964): +13,2°. Tidigare rekord +12,7° från 2012.
 • Nordkoster (Bohuslän, startår 1967): +10,0°. Tidigare rekord 8,9° från 1998.

Noterbart är att Ronneby-Bredåkras gamla rekord på 14,8° endast blev två dagar gammalt innan det slogs. Rekordvärdet före söndagen den 24 februari var 13,2° från 1934. Även ute på Hanö hade det gamla rekordet bara två dygn på nacken.

För Hagshults del upprättades stationen 1943. Avbrott i mätningarna finns för februarimånaderna 2005, 1998 och 1996 men inget av dessa år bjöd på temperaturer i närheten av tisdagens. 

Nya rekordtemperaturer i Götaland under onsdagen?

Onsdagen väntas bli det sista dygnet med riktigt höga temperaturer innan kyligare luft tar sig ner norrifrån. Temperaturer på omkring 15° väntas kunna uppmätas i östra Götaland och det är inte omöjligt att nya februarirekord noteras.

Stay tuned! Senast omkring klockan 19.30 ikväll vet vi ifall några fler februarirekord har slagits. Vill du själv följa observationerna, se max/min-värden som kontinuerligt uppdateras under dagen.

//Misha