Nytt snödjupsrekord för Hälsingland

Vid månadsskiftet januari-februari föll stora mängder nederbörd i södra Norrlands kustlandskap vilket gav en rejäl påspädning av det redan tjocka snötäcket där. I mitt blogginlägg den 2 februari framgick att Åsnorrbodarna i Hälsingland hade uppgett ett snödjup på 163 cm. Då journalen från Åsnorrbodarna inkommer först efter månadens slut är det först nu som värdena därifrån kunnat granskas.

173 cm är det nya rekordvärdet för Hälsingland

Från journalen visade det sig att det föll ytterligare lite nederbörd den 2-3 februari och på morgonen den 4 uppmättes hela 173 cm i Åsnorrbodarna. Därmed slogs det tidigare snödjupsrekordet på 160 cm uppmätt i Rimsbo den 2 april 1966. Grannstationen Sänningstjärn uppmätte dagen innan 150 cm vilket ger tyngd åt Åsnorrbodarnas värde. Notera dock att dagliga snödjupsmätningar inte görs i Åsnorrbodarna. Vid nästa mätning den 13 februari var snödjupet "bara" 155 cm där.

Åsnorrbodarna har även nederbördsrekordet för augusti

Stationen Åsnorrbodarna innehar dessutom det svenska nederbördsrekordet för augusti månad. 1986 föll det nämligen hela 356 mm regn där vilket även är den största uppmätta månadsmängden utanför fjällkedjan.