Nytt säsongslägsta och första snön i Uppland

Under morgontimmarna torsdagen den 19:e oktober vaknade en del i norra Uppland upp till årets första tunna nysnötäcke. Detta var resultatet av att snöbyar drog in i den kalla nordostvinden.

Snödjupskartan den 19 oktober där ett tunt snötäcke syns över Uppland.
Snödjupskartan den 19 oktober där ett tunt snötäcke syns över Uppland. Källa: SMHI. Förstora Bild

Vid två av SMHIs stationer, Östervåla och Älvkarleby, fanns ett mätbart snödjup på 1 cm. Mätningarna i Älvkarleby inleddes först 2005 vilket är en kort period. Med det sagt är det under dessa blott 18 år endast 2018 som mätbart snödjup förekommit i oktober. Den 28-30 oktober 2018 var marken snötäckt med som mest 3 cm. I Östervåla, fem mil från Uppsala, är mätserien ännu kortare. Där påbörjades snödjups- och nederbördsmätningar för SMHIs räkning så sent som 2016. Även där räcker det med att gå tillbaka till slutet av oktober 2018 för att finna ett mätbart snödjup.

Första snön i Uppland klimatologiskt sett i november

Kartan visar datumet för när den första snön anländer ur ett klimatologiskt perspektiv relativt referensnormalperioden 1961-1990.
Kartan visar datumet för när den första snön anländer ur ett klimatologiskt perspektiv relativt referensnormalperioden 1961-1990. Källa: SMHI. Förstora Bild

Sett utifrån ett klimatologiskt perspektiv (avser referensnormalperioden 1961-1990) skall säsongens första mätbara snötäcke i norra Uppland ske kring mitten av november. 

Mierkenis i Lappland kallast i Europa

Medan det i söder varit frost långt ner över inre Götaland har det varit kallt i norra Norrland där ett högtryck har sitt centrum. I Mierkenis i Lapplandsfjällen uppmättes -18,4° natten till den 19:e oktober. Detta är inte bara säsongens hittills lägsta temperatur utan preliminärt även kallast i Europa. Även kommande natt ser ut att kunna bli rejält bister i norr. 

Max- och minvärden

 

Vintern väntas avancera i norra Norrland

Kartan visar vinterns (mörkblå färg) och höstens (mörkbrun färg) läge läge per den 14:e oktober.
Årstidskartan visar var det blivit meteorologisk vinter (mörkblå färg) och var det fortfarande är meteorologisk höst (mörkbrun färg) per den 14:e oktober. Källa: SMHI. Förstora Bild

Fram till den 14:e oktober hade den meteorologiska vintern etablerat sig över i stort sett hela nordligaste Norrland. Under de senaste två dygnen, den 17-18 oktober, har vintertemperaturer (ljusblå färg) observerats på årstidskartan. För att meteorologisk vinter skall anses råda krävs att dygnsmedeltemperaturen är minst 0,0° eller lägre under fem dygn i följd. Ankomstdatumet för en årstid räknas som det första av de fem dygnen. Exempelvis hade norra Skåne hösttemperaturer den 14 till den 18 oktober. Höstens ankomstdatum blev då den 14:e oktober som var det första av de fem dygnen.

Då det kalla vädret i norr nu väntas  fortsätta ytterligare några dygn kan den meteorologiska vintern komma att avancera ytterligare. Därmed kan större delen av norra Norrland innan veckan är slut ha fått meteorologisk vinter.

Detta vore i så fall en utbredning som för norra Norrlands del är före normal tidtabell (avser 1991-2020).

Årstidskartan

Babette väntas bjuda på busväder i söder 

Kampen mellan den kalla luften i norr och mildare luft i sydväst väntas intensifieras lagom till helgen och det kan komma att bli mycket besvärligt väder i söder. Ett intensivt lågtryck namngivet Babette av den brittiska vädertjänsten trycker på mot högtrycket i norr. Det är därför klokt att följa aktuellt varningsläge.

Aktuella varningar

//Misha