Nytt köldrekord för december i Naimakka

För årstiden mycket kall luft täcker nu hela Sverige. Strax efter lunchtid på måndagen uppmättes säsongens hittills lägsta temperatur på -43,8° (preliminärt värde) i Naimakka i nordligaste Lappland. Grannstationen Karesuando hade som kallast -41,9° innan temperaturvärdena slutade komma in. Även i Nikkaluokta sjönk temperaturen under -40° med -40,5° som lägst på måndag morgon den 6 december.

Sveriges lägsta decembertemperatur sedan 1986

Naimakkas värde är det lägsta som uppmätts i Sverige i december sedan den 21 december 1986 då Stenudden i Lappland hade -45,0°.

Rekordkyla så här tidigt på säsongen

Värdet på -43,8° är sannolikt det lägsta som observerats så här tidigt på säsongen. I artikeln "Det svenska köldrekordet" i Kunskapsbanken skrev Sverker så här

"Luciamorgonen 1941 rådde mycket sträng kyla

Tveklöst var det dock osedvanligt kallt vid det här tillfället. Den lägsta temperaturen bland de officiella väderstationerna var -44° i Långvattnet cirka fem mil från Malgovik. Detta är absolut köldrekord för den stationen oavsett månad och den lägsta temperatur som överhuvudtaget uppmätts vid en väderstation i Sverige så tidigt på säsongen som vid Lucia."

Spannet mellan Långvattnets och Naimakkas värde är såpass litet att det därför finns starka skäl att tro att Naimakkas värde på -43,8° är den lägsta temperatur som observerats så här tidigt på säsongen. I dagsläget finns digitaliserade data i hög omfattning från 1945 och framåt. För åren mellan 1860 och fram till 1944 är mängden data som digitaliserats mer sparsam. Med detta sagt så är Naimakkas -43,8° den lägsta temperatur som uppmätts i Sverige så här tidigt på säsongen för perioden 1945 och framåt.

Nytt köldrekord för december i Naimakka

Stationen Naimakka (startår 1944) några mil nordväst om Karesuando uppmätte på måndag strax efter lunchtid den lägsta kända decembertemperaturen som observerats där. Det tidigare rekordet på -41,8° var från den 21 december 1962. Bistert kallt var det även i Naimakka i december 1965 då det var -41,5° där och i december 1986 då man hade -41,3° där. Stationen upprättades 1944. Det är dock värt att notera att decembervärdena från 1986, 1965 och 1962 alla uppmättes under andra halvan av december.

Lägsta decembertemperaturen i Karesuando sedan 1915

I Karesuando (startår 1878) är måndagens bistra temperatur på preliminärt -41,9° den lägsta som uppmätts där i december sedan 1915 då decemberrekordet på -42,0° uppmättes. Lika kallt var det i december 1898. De enda tillfällena då en temperatur på minst -40,0° uppmätts i Karesuando i december är 1885, 1898, 1915, 1919, 1969 och 1986. 

Ovanligt tidigt på säsongen med -40° i Karesuando

Jag noterar att det för Karesuandos del endast inträffat två gånger tidigare att -40° uppmätts så här tidigt på säsongen. I samband med rekordkylan i slutet av november 1890 sjönk temperaturen i Karesuando under -40° den 24-25 november. I december 1969 inträffade detta på samma datum som idag, nämligen den 6 december. Så vi får gå tillbaka 131 år i tiden för att finna ett tidigare datum med -40° eller lägre i Karesuando.

Vanligare med -40° i december i Nikkaluokta

Vid Nikkaluokta fem mil väster om Kiruna är temperaturer under -40° i december vanligare än i Naimakka och Karesuando. Decemberrekordet är från 1962 då det var -45,0° där. Stationen upprättades 1950 och digitaliserade data finns från 1961 och framåt. Temperaturer under -40° i december har under perioden 1961-2020 uppmätts i Nikkaluokta åren 2013, 2010, 1986, 1985, 1976, 1967, 1965 och 1962. Av dessa år var 2013 tidigast då -40,8° uppmättes redan den 9 december. Då åren 1950-1960 saknas i digitaliserad form kan vi konstatera att måndagens värde är det tidigaste datumet som -40° eller lägre uppmätts i Nikkaluokta på minst 60 år. 

Efter klockan 19 ikväll då max- och minvärdena inkommer vet vi vad dygnets lägsta temperatur blev. 

Max- och minvärden

//Misha