Nytt absolut värmerekord på Antarktiska kontinenten

Under torsdagen lyckades ovanligt varm luft kortvarigt ta sig in över den nordligaste delen av Antarktiska halvön. Vid Base Esperanza (startår 1961) steg då temperaturen med 12 grader på tre timmar. Som mest uppmättes hela 18,4°. Under kvällen sjönk sedan temperaturen tillbaka till ursprungsläget. Den näst högsta temperaturen stod Base Marambio (startår 1971) för där man kom upp i 15,8°. Utbredningen av denna ovanliga antarktiska värme var begränsad och sannolikt orsakad av föhn. 

World Meteorological Organization (WMO) twittrar om att Base Esperanzas tidigare rekordvärde var 17,5° från den 24 mars 2015 vilket även är kontinenten Antarktis absoluta värmerekord. Enligt WMO finns rekord för kontinenten Antarktis, Antarktiska platån samt Antarktiska regionen. Till den Antarktiska regionen räknas allt landområde söder om latitud 60°N medan kontinenten Antarktis innefattar allt landområde samt närliggande öar.

Den "Antarktiska regionens" högsta temperatur är 19,8° uppmätt i januari 1982 på Signy Island. 

Till den Antarktiska platån räknas alla höjder på minst 2500 möh. Den högsta temperatur som uppmätts där är -7,0° vid stationen D-80 i slutet av december 1989. 

För Base Marambios del skriver Argentinas vädertjänst på twitter att det är den högsta temperatur som observerats där i februari. Den tidigare toppnoteringen där var 13,8° uppmätt den 24 februari 2013. 

Bilden visar rekordstationerna för Antarktiska regionen, kontinenten och platån.
Bilden visar rekordstationerna för Antarktiska regionen (Signy Island), kontinenten (Base Esperanza) och platån (D-80). Till Antarktiska platån räknas allt land på minst 2500 möh. Källa: WMO. Förstora Bild