Nya värmerekord i Sydeuropa, svalt i Sverige

Under måndagen den 24 juli noterades 48,2° på Sardinien, vilket är nytt europeiskt värmerekord för juli månad. Här i Sverige ser det däremot ut som att ingen station kommer upp i 30° denna månad. Men historiskt inträffar detta ett par julimånader per årtionde.

I måndags rapporterade Jerzu och Lotzorai på Sardinien 48,2°. Det innebär nytt europeiskt värmerekord för juli och överträffas bara av det absoluta europeiska värmerekordet på 48,8° i Siracusa på Sicilien den 11 augusti 2021.

Enligt WMO är formellt det europeiska värmerekordet fortfarande 48,0° i Aten, Grekland den 10 juli 1977. Men preliminärt lär man ha godkänt värmerekordet från Siracusa även om rekordtabellerna inte uppdaterats ännu. Med förlov sagt brukar WMO ta god tid på sig ibland.
Global Weather and Climate Extremes

Bilden visar en Europakarta med jetströmmens läge den 26 juli 2023.
Jetströmmar och strömningsmönster i atmosfären den 26 juli 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

På kartan ser vi att jetströmmarna nu tillfälligt svängt ner mot Alperna och Italien och under onsdagen väntas de högsta temperaturerna i det brandhärjade Grekland.

I Norditalien och angränsande länder har det de senaste dagarna förekommit häftiga åskväder och rekordstora hagel. Eventuellt får vi anledning att återkomma till detta.

Ingen 30°-dag i Sverige i juli

Här i Sverige har inte hettan varit särskilt besvärande denna julimånad enligt eget förmenande. Den preliminärt högsta temperaturen är 29,7° i Källsjö i Halland den 9 juli.

Men det händer då och då att en hel julimånad förlöper utan att någon station i Sverige når 30°. Historiskt inträffar detta ett par gånger per årtionde.

När det gäller den här typen av företeelser som är av typen Ja/Nej (över 30° eller inte) tycker jag att det är rätt smidigt att se hur många gånger något inträffat under en klimatologisk 30-årig normalperiod.

Antal julimånader utan 30° per normalperiod
Normalperiod Antal julimånader utan 30°
1951-1980 5 julimånader utan 30° i Sverige
1961-1990 6 julimånader utan 30° i Sverige
1971-2000 6 julimånader utan 30° i Sverige
1981-2010 6 julimånader utan 30° i Sverige
1991-2020 7 julimånader utan 30° i Sverige

Vi ser att det inte är någon större skillnad mellan de fem senaste 30-årsperioderna i det här avseendet, utan julimånader likt den innevarande har uppträtt med en frekvens av cirka två per årtionde.

Om vi däremot tittar på somrarnas medeltemperatur, vilket är det vanligaste klimatologiska måttet, så ser vi en statistiskt signifikant ökning med 0,8° från normalperioden 1961-1990 till 1991-2020.

Mer om detta i rapporten
Observerad klimatförändring i Sverige 1860–2021 (8,6 MB, pdf)

Mycket kallt på det inre av Antarktis

Avslutningsvis kan vi byta halvklot och gå till vinterförhållanden på södra halvklotet. Där har de senaste dagarna ett par stationer i det inre av Antarktis rapporterat under -80°.

Som kallast har det varit -83,2° den 25 juli vid basen Concordia på lite drygt 3200 meters höjd. Det är den lägsta temperaturen vid den stationen sedan 2017.

Sverker Hellström