NASA: tangerat rekordvarm septembermånad men juni nedputtad till tredje plats

Under måndagen kom NASA med sin preliminära rapport om den globala temperaturavvikelsen för september. Där konstaterar man att september 2016 var rekordvarm. Dock var marginalen till september 2014 såpass liten (0,004°C) att båda månaderna statistiskt sett får ses som lika varma.

Global temperaturavvikelse i september 2016
Figuren visar den globala temperaturavvikelsen för september 2016. Grå färg indikerar områden där data saknas. Källa: NASA. Förstora Bild

Juni 2016 nedputtad till tredje varmaste junimånaden

Efter att NASA fått in kompletterande data från temperaturstationer på Antarktis har man uppdaterat månadsvärdet för juni 2016. Detta innebär att årets junimånad visade sig vara några hundradelar lägre än det ursprungliga värdet. Följden av detta är att juni 2016 puttats ned till att "bara" vara den tredje varmaste junimånaden efter 2015 och 1998.

Månadsvärden intressanta men trenden viktigare

Samtidigt betyder detta att av de 12 senaste månaderna har 11 varit rekordvarma. NASA GISS högste chef, Gavin Schmidt säger att månadsvärdena är känsliga för uppdateringar. Medan dessa har ett nyhetsvärde så är den långsiktiga trenden mycket viktigare.