NASA: Rekordvarm augustimånad och sommar globalt sett

Under måndagen rapporterade NASA att augusti 2016 blev den elfte rekordvarma månaden i följd. Avvikelsen till normalperioden 1951-1980 var 0,98°. Det tidigare högsta augustivärdet från 2014 på 0,82° slogs därmed med bred marginal.

NASA: Augusti lika varm som juli

NASA skriver vidare att normalt sett är juli årets globalt varmaste månad utifrån säsongscykeln. I år var augusti lika varm som juli, som i absoluta tal var den varmaste månad som observerats. 

Enligt NASA är det nu klart att sommaren 2016 som helhet är den varmaste som observerats. Avvikelsen gentemot normalperioden 1951-1980 blev 0,88° vilket är mer än tidigare högsta notering från 2015 på 0,76°. Utifrån NASAs data är det även första gången som tremånadersperioden juni-augusti varit mer än 1° varmare än förindustriell tid, här definierat som åren 1880-1899.

Global temperaturavvikelse augusti 2016
Global temperaturavvikelse för augusti 2016 gentemot normalperioden 1951-1980. Grå områden indikerar områden där data saknas. Källa: NASA. Förstora Bild

Länk till NASAs tabellvärden för åren 1880-2016.