Mycket sent säsongsminimum i Stockholm

Hur sent kan säsongsminimumet för en vintersäsong inträffa? Här avses "vintersäsong" tiden från augusti till juli påföljande år. Av lätt insedda skäl infaller de lägsta temperaturerna vanligen under december till februari. Här har jag ställt samman de senaste och tidigaste datumen då säsongsminimumet inträffat i Stockholm. Den undersökta perioden sträcker sig från 1859 och framåt. Temperaturmätningar inleddes redan 1756 vid Observatoriekullen i Stockholm men det var först anno 1859 som mätningar med maximi- och minimitermometer inleddes.

Senaste säsongsminimum:

  • 27 mars 1952
  • 24 mars 2008, 1919 och 1898
  • 18 mars 1915
  • 17 mars 1957, 1951 och 1864
  • 16 mars 1925
  • 15 mars 1946 och 1873

Säsongens hittills lägsta temperatur i Stockholm är -4,6° och uppmättes den 22 mars 2020. Detta ger i nuläget en femteplacering över när senaste säsongsminimumet infallit. Med tanke på att minimumet är extremt blygsamt finns möjligheten att ett ännu senare minimum kan inträffa.

Sällsynt med säsongsminimum i november

Tidigaste säsongsminimumet i Stockholm för perioden 1859 och framåt:

  • 29 november 1909 (avser säsongen 1909/1910)
  • 30 november 1904 (avser säsongen 1904/1905)
  • 1 december 1988 (avser säsongen 1988/1989)

Som synes är det ytterst ovanligt att säsongsminimumet inträffar redan i slutet av november. 

Trevlig helg alla läsare!

//Misha